Dzień kombatanta

Dzień Kombatanta obfitował w wyjątkowe przeżycia, tak naszych młodych wolontariuszy, jak i naszych Kombatantów. Dziękujemy Wolontariuszom Grupy SIM PCK działającym w ramach Ochotniczego Korpusu Opiekuńczego "OKO" PCK za odwiedziny u naszych Kombatantów. Epidemia uniemożliwiła bardziej liczne spotkania z młodzieżą w szkołach, jednak na co dzień staramy się angażować młode pokolenie w pomoc naszym Bohaterom.

Dziękujemy również Urzędowi Miasta Stołecznego Warszawy za współfinansowanie naszych działań opiekuńczych na rzecz Kombatantów w ramach zadania pn: „Utrzymanie samodzielności kombatantów ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy biorących udział w Powstaniu Warszawskim”. Dzięki temu projektowi wspólnie sprawiamy, że każdy dzień naszych podopiecznych staje się łatwiejszy w pokonywaniu codziennych trudów. Mieć takiego partnera w działaniach to zaszczyt.

Autor wpisu