PGE Fundacja

Miło nam poinformować, że do grona organizacji, którym nie jest

obojętny los bohaterów Powstania Warszawskiego dołączyła Fundacja PGE Polska Grupa Energetyczna. Dzięki dotacji otrzymanej od fundacji, Mazowiecki Oddział Okręgowy PCK będzie mógł zapewnić opiekę oraz pomoc w utrzymaniu samodzielności i zapewnieniu godnego życia grupie naszych podopiecznych – żołnierzy Powstania Warszawskiego.
PGE od lat wspiera projekty mające na celu wsparcie osób starszych, a w szczególności tych, którzy zasłużyli się walcząc o wolną Polskę. Nasza pamięć o bohaterach przekłada się na konkretne działania. Dzięki darowiźnie Fundacji PGE dla Polskiego Czerwonego Krzyża zostanie zapewniona opieka, pomoc oraz rehabilitacja kombatantów i Powstańców Warszawskich. Przez nasze działania okazujemy Powstańcom wdzięczność za ich wkład w walkę o wolną Polskę - mówi Zbigniew Kajdanowski, prezes zarządu Fundacji PGE.
Głównym celem opieki jest pomoc w utrzymaniu samodzielności Powstańców oraz działania służące prawidłowemu funkcjonowaniu w społeczeństwie, jak również zapewnienie godnego życia tym, którzy walczyli o wolność naszej ojczyzny. Projekt pozwoli również na realizację celu, jakim jest polepszenie warunków życia Powstańców Warszawskich poprzez zapewnienie im pomocy psychofizycznej, psychologicznej, socjalnej i bytowej. Polepszeniem ich sytuacji będzie również wsparcie w procesie usamodzielnienia i integracji społecznej.

 

Autor wpisu