obrona terytorialna 2020.05.30 zbiórka krwi

Powstał nowy Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy 54 Batalionie Lekkiej Piechoty 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Pomysł powołania do życia klubu Honorowych Dawców Krwi PCK zrzeszającego żołnierzy i ich rodziny pojawił się na początku roku. Z uwagi jednak na sytuację epidemiologiczną w kraju prace statutowo - organizacyjne przeciągnęły się.

Po nawiązaniu kontaktu z Oddziałem Rejonowym PCK Warszawa Południe wspólnie z Prezesem Panem Włodzimierzem Warwas przeprowadziliśmy określone statutem PCK działania celem oficjalnego powstania klubu honorowych dawców PCK w Warszawie.

W dniu 1 maja 2020 roku odbyło się zebranie założycielskie Klubu z udziałem 12 osób. Podczas spotkania podjęto uchwałę o powołaniu Klubu Honorowych Dawców Krwi celem :

 • promowania idei honorowego krwiodawstwa na terenie jednostki
 • pozyskiwania nowych honorowych krwiodawców wśród żołnierzy i ich rodzin
 • zwiększania ilości pozyskiwanej krwi od nowych krwiodawców
 • pomocy żołnierzom i ich najbliższym członkom rodziny w przypadkach choroby lub bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia
 • organizowanie imprez integrujących członków klubu i ich sympatyków

Obrona terytorialna 2020.05.30 Zbiórka krwi

Przygotowano i przesłano dokumentację ze spotkania założycielskiego do OR PCK.

Prezes OR PCK Warszawa Południe Włodzimierz Warwas przekazał :

 • wzory regulaminu Klubu HDK do przygotowania przez nową jednostkę podstawową PCK oraz wzory dokumentów które powinien prowadzić zarząd klubu
 • informacje na temat sposobu wystawiania legitymacji członkowskich PCK i legitymacji klubowych HDK oraz zasad opłacania i rozliczania się ze składek członkowskich
 • informację o istniejących strukturach służby poboru krwi w Warszawie oraz działających klubach HDK w OR PCK

Warszawa Południe oraz zobowiązał się do przekazania ustaw , rozporządzeń , uchwał i regulaminów dotyczących działalności PCK ze szczególnym uwzględnieniem krwiodawstwa celem zapoznania się osób zrzeszonych w klubie.Obrona terytorialna 2020.05.30 Zbiórka krwi

W aktualnej sytuacji podstawowym sposobem komunikacji będzie łączność internetowa .

Obrona terytorialna 2020.05.30 Zbiórka krwi

Wybrano zarząd klubu HDK PCK w składzie :

 • Prezes – Robert RAJEWSKI
 • Sekretarz – Tomasz Krasuski
 • Skarbnik – Tomasz Okinczyc
 • Członek zarządu – Adrian Szydlik
 • Członek zarządu – Piotr Matusiak

W dniu 20 maja 2020 roku Klub HDK PCK z siedzibą w Ząbkach został zarejestrowany w ewidencji Oddziału Rejonowego PCK Warszawa Południe

Obrona terytorialna 2020.05.30 Zbiórka krwi

W dniu 30 maja 2020 roku Klub HDK organizuje otwartą akcję poboru krwi w Ząbkach. Przed zbiórką krwi dostaliśmy wytyczne z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie o ograniczeniu się do 50 uczestników, w związku z czym w akcji wzięło udział 48 osób, z czego 43 oddało krew. Pozyskano 19350 ml krwi.

Opracował : Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa
- Włodzimierz Warwas

Autor wpisu