obrona terytorialna 2020.05.30 zbiórka krwi

Powstał nowy Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy 54 Batalionie

Lekkiej Piechoty5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Pomysł powołania do życia klubu Honorowych Dawców Krwi PCK zrzeszającego żołnierzy i ich rodziny pojawił się na początku roku. Z uwagi jednak na sytuację epidemiologiczną w kraju prace statutowo - organizacyjne przeciągnęły się.

Po nawiązaniu kontaktu z Oddziałem Rejonowym PCK Warszawa Południe wspólnie z Prezesem Panem Włodzimierzem Warwas przeprowadziliśmy określone statutem PCK działania celem oficjalnego powstania klubu honorowych dawców PCK w Warszawie.

W dniu 1 maja 2020 roku odbyło się zebranie założycielskie Klubu z udziałem 12 osób. Podczas spotkania podjęto uchwałę o powołaniu Klubu Honorowych Dawców Krwi celem :

 • promowania idei honorowego krwiodawstwa na terenie jednostki
 • pozyskiwania nowych honorowych krwiodawców wśród żołnierzy i ich rodzin
 • zwiększania ilości pozyskiwanej krwi od nowych krwiodawców
 • pomocy żołnierzom i ich najbliższym członkom rodziny w przypadkach choroby lub bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia
 • organizowanie imprez integrujących członków klubu i ich sympatyków

Obrona terytorialna 2020.05.30 Zbiórka krwi

Przygotowano i przesłano dokumentację ze spotkania założycielskiego do OR PCK.

Prezes OR PCK Warszawa Południe Włodzimierz Warwas przekazał :

 • wzory regulaminu Klubu HDK do przygotowania przez nową jednostkę podstawową PCK oraz wzory dokumentów które powinien prowadzić zarząd klubu
 • informacje na temat sposobu wystawiania legitymacji członkowskich PCK i legitymacji klubowych HDK oraz zasad opłacania i rozliczania się ze składek członkowskich
 • informację o istniejących strukturach służby poboru krwi w Warszawie oraz działających klubach HDK w OR PCK

Warszawa Południe oraz zobowiązał się do przekazania ustaw , rozporządzeń , uchwał i regulaminów dotyczących działalności PCK ze szczególnym uwzględnieniem krwiodawstwa celem zapoznania się osób zrzeszonych w klubie.Obrona terytorialna 2020.05.30 Zbiórka krwi

W aktualnej sytuacji podstawowym sposobem komunikacji będzie łączność internetowa .

Obrona terytorialna 2020.05.30 Zbiórka krwi

Wybrano zarząd klubu HDK PCK w składzie :

 • Prezes – Robert RAJEWSKI
 • Sekretarz – Tomasz Krasuski
 • Skarbnik – Tomasz Okinczyc
 • Członek zarządu – Adrian Szydlik
 • Członek zarządu – Piotr Matusiak

W dniu 20 maja 2020 roku Klub HDK PCK z siedzibą w Ząbkach został zarejestrowany w ewidencji Oddziału Rejonowego PCK Warszawa Południe

Obrona terytorialna 2020.05.30 Zbiórka krwi

W dniu 30 maja 2020 roku Klub HDK organizuje otwartą akcję poboru krwi w Ząbkach. Przed zbiórką krwi dostaliśmy wytyczne z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie o ograniczeniu się do 50 uczestników, w związku z czym w akcji wzięło udział 48 osób, z czego 43 oddało krew. Pozyskano 19350 ml krwi.

Opracował : Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa
- Włodzimierz Warwas

Autor wpisu