Kolejny Klub HDK PCK na Mazowszu Powstał Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Vienna Insurance Group z siedzibą Al. Jerozolimskie 162 , 02-342 Warszawa. Odbyło się zebranie założycielskie w siedzibie firmy z udziałem 13 członków założycieli , którzy po podjęciu decyzji o powołaniu klubu HDK oraz opłaceniu składek członkowskich rozpoczęli promocję honorowego krwiodawstwa w swoim środowisku. 

W spotkaniu uczestniczył Prezes Oddziału Rejonowego PCK Warszawa Południe Pan Włodzimierz Warwas który omówił zasady i regulamin funkcjonowania klubu HDK oraz aktualną sytuację krwiodawców zrzeszonych w stowarzyszeniu Polskiego Czerwonego Krzyża. Odpowiadał również na pytania uczestników spotkania.

Powołano zarząd klubu HDK : 

Prezesem Klubu został Marcin Sobstyl tel.519065809

Autor wpisu