2021.10.06 Niepokalanów

W dniu 25 września 2021 roku w Niepokalanowie odbyło się VI Ogólnopolskie Spotkanie Środowisk Kolbiańskich „Maksymilianalia – Niepokalanów” 2021. W Niepokalanowie spotkali się między innymi krwiodawcy z różnych klubów z całej Polski oraz krwiodawcy niezrzeszeni. Byli z nami również przedstawiciele energetyków, strażaków, policjantów, żołnierzy, piłsudczyków, krótkofalowców, pielgrzymi oraz uczniowie i wolontariusze z Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku, którzy przygotowali pokaz pierwszej pomocy i wyposażenia Strzelców z Jednostki Strzeleckiej 5001 im. Dywizjonu Huzarów Śmierci oraz Harcerze z 185 WDW Equus w Warszawie.
Przez cały dzień pracowała Stacja Okolicznościowa SP3RN Polski Związek Krótkofalowców nawiązująca łączność z krótkofalowcami z całego świata i informując o spotkaniu środowisk kolbiańskich w Niepokalanowie.

O godzinie 11.00 odbyła się uroczysta Eucharystia. W godzinach 9.00-14.00 trwała akcja Honorowego Oddawania Krwi w ambulansie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa W Warszawie, ustawionym przed Sanktuarium, akcję poprowadzili członkowie Polowego Klubu HDK PCK „Orle Gniazdo” w Sulejówku. Do oddania krwi zgłosiło się 27 osób, krew oddało 21 osób. Łącznie oddano 9.450 litrów krwi. Dziękujemy każdemu, kto zgłosił się do podzielenia z innymi cennym darem, jakim jest krew. Dodatkowymi upominkami dla krwiodawców były piękne książki wydawnictwa Wydawnictwo Biały Kruk z Krakowa, upominki Narodowego Centrum Krwi oraz broszury o Wojciechu Korfantym wydane przez Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie. W godzinach 09.00-14.00 trwał również Dzień Dawcy Szpiku, podczas którego harcerze przyjmowali chętnych do zarejestrowania się w Bazie Dawców Szpiku DKSM. Do bazy zarejestrowały się 4 osoby, jako potencjalni dawcy szpiku.

O godzinie 12.00 pielgrzymi i zaproszeni goście zebrali się w Sali Bonawentury na uroczystym spotkaniu i gali wyróżnień. Spotkanie zaczęto od przemówień gości między innymi Pana Marka Jaworskiego Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Kolbiańskich, po czym odbył się pokaz filmu przygotowanego przez uczniów Szkoły Podstawowej im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Teresinie. Następnie odbyła się gala wyróżnień medali przygotowanych przez Społeczny Komitet Organizacyjny „Maksymilianalia-Niepokalanów”.

Medalem XX Rocznicy Ustanowienia Św. Maksymiliana Marii Kolbego Patronem Honorowych Dawców Krwi w Polsce odznaczono między innymi:

 • Panią Honoratę Krzywoń - Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK
 • ks. Jana Paszulewicz – Kapelana Stowarzyszenia Kresowiaków i Żołnierzy w Mrągowie
 • Pana Marka Bojcun – kpt. Związku Piłsudczyków RP Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego
 • Pana Arkadiusza Kaczmarka – wieloletniego działacza i krwiodawcę

Medalem Pamięci Polskiego Czynu Zbrojnego – 100-lecia Bitwy Warszawskiej 1920 roku – „Cudu nad Wisłą” między innymi odznaczono:

 • Pana Stanisława Hofmana – zasłużonego członka PTTK, krajoznawcę powiatu piaseczyńskiego
 • Pana Krzysztofa Wierzchowskiego – Komendanta Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąsocinie
 • Pana Karola Zakrzewskiego - wieloletniego działacza i krwiodawcę

Pamiątkową odznakę 5 – lecia Maksymilianalii otrzymali między innymi:

 • Ks. Paweł Paliga - duszpasterz Honorowych Krwiodawców Archidiecezji Warszawskiej
 • Ks. Wojciech Wojno - duszpasterz Honorowych Krwiodawców Diecezji Warszawsko-praskiej
 • Piotr Sioch - darczyńca Maksymilianalii
 • Marek Jaworski - Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Kolbiańskich
 • Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask i św. Maksymiliana Marii Kolbego
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku
 • Marian Mizera – wieloletni działacz i krwiodawca oraz wolontariusz Maksymilianalii
 • Lidia Gruna – wieloletni działacz i krwiodawca oraz wolontariusz Maksymilianalii

Kapituła Suwerennego Orderu św. Maksymiliana Marii Kolbego uhonorowała wieloletnich działaczy i krwiodawców między innymi:

 • Pana Jacka Gromka – Komandora Kapituły Stowarzyszenia Konfraterni Mazowieckiej Odznaki św. Floriana „Mazovia”
 • Jerzego Pędzisza – Prezesa Szkolnego Klubu HDK PCK "Absolwent" nr 164 przy Zespole Szkół w Elblągu
 • Tomasza Kucmusa – wieloletniego działacza i krwiodawcę

Medalami odznaczono jeszcze wielu działaczy, krwiodawców i wolontariuszy środowisk kolbiańskich i nie tylko, z całej Polski.

Następnie Pan Jacek Gromek Komandor Kapituły Stowarzyszenia Konfraterni Mazowieckiej Odznaki św. Floriana „Mazovia” za zasługi w realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia w dziedzinie upowszechniania służby Polsce, związanej z imieniem jednego z jej Patronów odznaczył:

 • Złotym Krzyżem Orderu św. Floriana Mazovia – Polowy Klub HDK PCK „Orle Gniazdo”w Sulejówku
 • Komandorią św. Floriana z Gwiazdą - Pana Henryka Zająca, Przewodniczącego Społecznego Komitetu Organizacyjnego "Maksymilianalia - Niepokalanów"

W ramach współpracy z Zarządem Rejonowym PCK w Nowym Sączu Panowie Andrzej Baziak i Mieczysław Orczykowski przygotowali upominki dla członków Społecznego Komitetu Organizacyjnego "Maksymilianalia - Niepokalanów", nagrodzeni zostali:

 • Henryk Zając – Przewodniczący SKO
 • Józef Grabowski – Wiceprzewodniczący SKO
 • Adrian Smyczyński – Skarbnik SKO
 • Justyna Wyłudek - Sekretarz SKO
 • Dariusz Szańkowski – Członek SKO

Po franciszkańskiej grochówce i Koronce do Miłosierdzia Bożego rozesłano pielgrzymów do swoich domów i środowisk.
Z całego serca dziękujemy każdemu, kto swoją obecnością uświetnił VI Ogólnopolskie Spotkanie Środowisk Kolbiańskich „Maksymilianalia – Niepokalanów” 2021 oraz organizatorom pielgrzymek ze swoich lokalnych środowisk. Zapraszamy już za rok na kolejne uroczystości w dniu 24 września 2022 roku. Do zobaczenia!

2021.10.06 Niepokalanów 2021.10.06 Niepokalanów

Autor wpisu