Ruszyła 9. edycja ogólnopolskiej akcji honorowegooddawania krwi funkcjonariuszy służb mundurowych pod hasłem „NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA”. Do tej pory w ramach akcji funkcjonariusze przekazali do Narodowego Centrum Krwi ponad 11 550 litrów krwi.

Akcja, której organizatorem jest Komendant Główny Straży Granicznej, po raz kolejny objęta jest honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Zdrowia i Sekretarza Stanu – Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Krew można oddawać od 20 października do 20 grudnia br. w poszczególnych jednostkach organizacyjnych oraz szkoleniowych Straży Granicznej, Policji, Służby Więziennej, Służby Ochrony Państwa, Straży Miejskiej oraz w innych instytucjach, organizacjach i w punktach krwiodawstwa.

W tym roku krew jest wyjątkowo potrzebna. Z powodu epidemii COVID-19 w całym kraju dramatycznie spadła liczba krwiodawców. Sytuacja stanowi bardzo poważne zagrożenie dla pacjentów, którzy wymagają przetoczenia krwi lub jej składników,  dlatego zachęcamy wszystkich do włączenia się do akcji.

W dniu 18.11.2020 roku w godzinach 09.00 – 14.00 na terenie Aresztu Śledczego w Radomiu Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Kropelka Sprawiedliwości” zorganizował otwartą akcję oddawania krwi pod hasłem „NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA”. 

Patronatem tej akcji byli ppłk Radosław Kryza – Dyrektor Aresztu Śledczego w Radomiu oraz Radosław Witkowski Prezydent Miasta Radomia, natomiast głównym patronem tej akcji dla służby więziennej jest Dyrektor Generalny Generał Jacek Kitliński.

Krew oddawali członkowie Klubu, funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Aresztu Śledczego w Radomiu.

Zarejestrowało się 38 osób, natomiast krew oddało 35 dawców.

Pozyskano ogółem 15,750 litrów krwi pełnej. 

Jak podkreślił prezes klubu Sławomir Tarabasz oraz Konrad Szymański – koordynator akcji z ramienia dyrektora Aresztu – to już po raz piąty członkowie klubu uczestniczą w ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi ogłoszonej przez Komendę Główną Straży Granicznej.

Ze względu na czas prowadzenia akcji – przypadające w tym okresie Narodowe Święto Niepodległości, wydarzenie jest ważną i potrzebną formą uczczenia tego święta. Dzięki tej akcji podtrzymujemy tradycję, że mundur kojarzy się z gotowością niesienia pomocy, służbą narodowi i gotowością oddania krwi dla Ojczyzny.

Ciepłe słowa podziękowania ze strony organizatorów popłynęły dla ekipy z Radomskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Kierownik ekipy dziękując organizatorom i krwiodawcom nadmienił, że pozyskana w dniu dzisiejszym ilość krwi uzupełni zapasy brakujących grup w Banku Krwi, z których korzystają szpitale z terenu Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego.

 

Tekst: Mirosław Szymański,-  wiceprezes OR  PCK w Radomiu

Źródłem pozyskania informacji o 9 edycji akcji ph. „NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA” 2020
–  strona internetowa Komendy Głównej Staży Granicznej.

Autor wpisu