Na pomoc Ukrainie konto

Polski Czerwony Krzyż przeznaczył już ponad 250 000 000 zł na pomoc humanitarną dla ofiar konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Przez rok PCK dawał schronienie, najpotrzebniejszą pomoc i organizował długofalowe projekty dla ponad 1 200 000 uchodźców, którzy przybyli do Polski. Dodatkowo we współpracy z innymi stowarzyszeniami Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz partnerami biznesowymi wysyłał regularną pomoc do Ukrainy – dotychczas było to prawie 750 transportów z ponad 5 600 ton pomocy humanitarnej.

Minął rok od początku konfliktu zbrojnego między Rosją i Ukrainą. Przez ten czas 15 milionów osób musiało opuścić swoje domy, szukając schronienia przed wojną. Prawie 6 mln osób jest wewnętrznie przesiedlonych, a ponad 9 mln uciekło do innych krajów, w tym ponad 7 mln do Polski. Wiele rodzin nadal mieszka w rejonach, gdzie toczą się walki, w zniszczonych domach, gdzie nie ma bieżącej wody i elektryczności. Efektem konfliktu jest ogromne cierpienie tych wszystkich, którzy musieli zostawić swój dorobek życia i rozdzielić się z członkami rodziny. Takiej skali wysiedlenia Europa nie widziała od dziesięcioleci.

podsumowanie na pomoc ukrainie

Polski Czerwony Krzyż rozpoczął działania pomocowe od pierwszych godzin po wybuchu konfliktu zbrojnego w Ukrainie. W punktach recepcyjnych, które powstały przy granicy z Ukrainą, ratownicy PCK przez prawie 2 miesiące udzielili pomocy medycznej ponad 8 500 osobom, a kolejnym tysiącom, którzy czekali w kilometrowych kolejkach, aby przekroczyć granicę z Polską, rozdawali żywność, wodę, koce i ciepłą odzież.

Przez ostatnie 12 miesięcy PCK reagował na bieżące potrzeby uchodźców, którzy w naszym kraju szukali bezpiecznego miejsca. Pracownicy i wolontariusze przekazali dotychczas ponad 8 839 ton pomocy humanitarnej: żywności, wody, środków higienicznych, odzieży, koców, środków opatrunkowych i artykułów dla niemowląt.

Uchodźcy, którzy przybyli do naszego kraju uczą się, jak przystosować się do nowych warunków, starają się zacząć życie na nowo. Odpowiadając na te potrzeby PCK organizuje kursy językowe i zajęcia aktywizujące, głównie dla kobiet, które chcę podjąć pracę. Ponad 100 000 osób wzięło udział
w zajęciach integracyjnych, dzięki którym uchodźcy łatwiej nawiązują relacje z lokalnymi społecznościami.

W całym kraju prowadzimy zajęcia integracyjne dla uchodźców, otworzyliśmy Centra Integracji, gdzie regularnie odbywają się zajęcia dla dorosłych i dzieci. Kobiety mogą nauczyć się nowego zawodu, mogą skorzystać z pomocy doradcy zawodowego, nauczyć się języka polskiego. Dla dzieci i młodzieży oprócz zajęć językowych przygotowaliśmy zajęcia kreatywne, a dla seniorów spotkania z ich polskimi rówieśnikami – mówi Michał Mikołajczyk, członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Aby zaspokoić ogromne potrzeby wynikające z organizacji życia w nowy miejscu, PCK wspólnie z Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC), uruchomiło programy ułatwiające usamodzielnienie się uchodźców w Polsce. Uchodźcy mogą skorzystać ze wsparcia finansowego, które otrzymują przez 4 miesiące. W tym czasie w zależności od liczebności rodziny, otrzymują środki finansowe, które mogą przeznaczyć na najpotrzebniejsze rzeczy. Natomiast program Shelter dedykowany jest rodzinom, które przebywają w ośrodkach recepcyjnych. Dzięki programowi rodzina otrzymuje środki finansowe, które pozwalają na opłacenie wynajmu mieszkania przez 6 miesięcy.

podsumowanie na pomoc ukrainie

Program wsparcia finansowego oraz program Shelter to nowe formy pomocy, jakie oferujemy naszym podopiecznym. Kryzys humanitarny, który dotknął uchodźców z Ukrainy, pokazuje, że najskuteczniejszą formą pomocy jest przekazanie środków finansowych, które rodziny wydadzą na zaspokojenie swoich najpilniejszych potrzeb – zakupy, czy wynajęcie mieszkania. W ten sposób osoby poszkodowane mogą same o sobie decydować, nie czują się, że są od kogoś zależne i szybko usamodzielniają się – dodaje Michał Mikołajczyk.

 

Dla wielu uchodźców traumatyczne przeżycia ostatnich miesięcy wpłynęły na ich kondycję psychiczną i zdrowie. W Oddziałach PCK, a także na specjalnie uruchomionej Infolinii Polskiego Czerwonego Krzyża, uchodźcy mogą otrzymać wsparcie i pomoc psychologiczną od wykwalifikowanego personelu.

Ponadto PCK dołączył do grona darczyńców pozarządowego projektu Health4Ukraine. Wsparcie udzielone przez PCK w wysokości 3 500 000 zł pozwoliło rozdysponować 7 000 elektronicznych kodów, każdy o wartości 500 złotych, do wykorzystania we wszystkich aptekach na terenie Polski.

Nie wiemy, jak długo będzie trwał konflikt zbrojny w Ukrainie oraz jakie nowe potrzeby pojawią się
w bliższej lub dalszej przyszłości. Pewne jest to, że ten przeciągający się kryzys, spowoduje skutki odczuwalne przez lata. Sytuacja ta wymaga od organizacji humanitarnych, władz państwowych, a także darczyńców wspierania osób poszkodowanych nie tylko przez dni i miesiące, ale przez kolejne lata.

Kryzys humanitarny w Ukrainie pokazał, jak ważne są działania lokalne oparte na doświadczeniu
i wiedzy osób zaangażowanych w niesienie pomocy. Dzięki temu, że Ruch Czerwonego Krzyża
i Czerwonego Półksiężyca działa globalnie i lokalnie, może sprawnie i szybko reagować na bieżące potrzeby osób poszkodowanych w wyniku klęsk i katastrof.

Raport-roczny-napomocukrainie

Polski Czerwony Krzyż będzie kontynuował swoje działania na rzecz, tych którzy ucierpieli w wyniku konfliktu zbrojnego w Ukrainie, tak długo jak będzie to pogrzebne. Dlatego każdy kto chce wesprzeć nasze działania może wpłacić dowolną kwotę na konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „UKRAINA”.

Bank Millennium, IBAN PL16 1160 2202 0000 0002 7718 3060,
SWIFT CODE BIGBPLPWXXX with a note „HELP for UKRAINE”

EUR – 19 1160 2202 0000 0005 2946 0315
IBAN: PL19 1160 2202 0000 0005 2946 0315
SWIFT: BIGBPLPWXXX with a note „HELP for UKRAINE”

USD – 29 1160 2202 0000 0005 2946 7604
IBAN: PL29 1160 2202 0000 0005 2946 7604
SWIFT: BIGBPLPWXXX with a note „HELP for UKRAINE”

ROCZNY RAPORT UKRAINA

Autor wpisu