logo HDK PCK NADZIEJA Radom

W miesiącu listopadzie w dniach 22 – 26 obchodzimy „Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża”.
W dniu 22 listopada br. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu doszło do spotkania z członkami Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „NADZIEJA” przy PUP w Radomiu. Gospodarzem spotkania był Sebastian Murawski – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu. Słowa podziękowania Pan Dyrektor skierował do wszystkich krwiodawców, którzy „symboliczną kropelką krwi” dzielą się z potrzebującymi. Wszyscy otrzymali z rąk dyrektora podziękowania oraz słodki upominek. Natomiast Prezes Klubu Szymański Mirosław nadmienił, że od roku 2007 kiedy klub powstał, do dnia dzisiejszego członkowie klubu oddali honorowo ponad 550 litrów krwi i jej składników, a w bieżącym roku przekazaliśmy na potrzeby lecznictwa otwartego już ponad 107 litrów krwi tego bezcennego leku jakim jest krew. Członkami klubu są nie tylko pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy ale także mieszkańcy Miasta Radomia i Powiatu Radomskiego, również wśród nas są osoby bezrobotne, którzy oddają krew na poczet Klubu jako sympatycy.

Prezes Klubu podziękował wszystkim krwiodawcom za ich wkład w ratowaniu życia drugiego człowieka, a Pana Dyrektora wyróżnił medalem 60 - lecia Krwiodawstwa PCK oraz dyplomem za pomoc w realizacji promocji honorowego krwiodawstwa. Tegoż dnia Prezes Klubu udzielił wywiadu Telewizji Regionalnej – Kurier Mazowiecki, oraz lokalnym rozgłośniom radiowym Radio Rekord Radom oraz ESKA na temat promocji honorowego krwiodawstwa.

Tekst:
Szymański Mirosław – wiceprezes OR PCK w Radomiu.

Autor wpisu