Polski Czerwony Krzyż orgnizuje pomoc dla uchodzców z Ukrainy.