Uchodźcy na granicy

Działania PCK w strefie przygranicznej – pomoc uchodźcom. Od trzech miesięcy na polsko - białoruskiej granicy trwa kryzys humanitarny. Tylko w samym październiku Straż Graniczna udaremniła ponad 6 000 prób nielegalnego przekraczania granicy.
CI, którym udało się dotrzeć do naszego kraju, potrzebują pilnie pomocy. Większość z nich potrzebuje nie tylko butów, ciepłej odzieży i jedzenia, ale również pomocy medycznej.

Polski Czerwony Krzyż od połowy sierpnia prowadzi działania pomocowe na rzecz uchodźców na granicy polsko-białoruskiej. PCK nadal nie uzyskał zgody rządu polskiego na wjazd z pomocą humanitarną w strefę stanu wyjątkowego, mimo wielokrotnych próśb zarówno do ministra MSWiA, jak i Prezydenta RP i Premiera RP. Zgody na wejście z pomocą do strefy stanu wyjątkowego nie ma również żadna inna organizacja w Polsce, dlatego nieustannie apelujemy o dopuszczenie organizacji humanitarnych i służb medycznych do terenów przygranicznych.

PCK prowadzi zbiórkę darów rzeczowych i finansowych po hasłem #naratunekuchodzcom. Obecnie zbieramy tylko rzeczy nowe i te, które są najbardziej potrzebne, czyli: koce, śpiwory, karimaty, odzież termiczna. Każdy kto chce wesprzeć nasza zbiórkę, może dokonać dowolnej wpłaty na konto o numerze: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem "Na ratunek uchodźcom". Dotychczas zebraliśmy ponad 75 000 zł.
Dzięki wsparciu partnerów i osób indywidualnych nieustannie przygotowujemy pakiety pomocowe dla uchodźców. W każdym pakiecie oprócz ciepłej odzieży (kurtki, swetra, czapki, szalika i rękawiczek) oraz obuwia, znajdują się śpiwór, koc, woda, jedzenie wysokoenergetyczne, środki higieniczne i środki czystości. Pakiety te dostępne są w lokalnych punktach dystrybucji (LPD), które znajdują się przy granicy terytorium objętego stanem wyjątkowym, w następujących lokalizacjach: Biała Podlaska (woj. lubelskie), Hajnówka, Sokółka, Suwałki oraz Białystok (woj. podlaskie). Dotychczas wydaliśmy 492 pakiety pomocowe dla uchodźców.

Organizacje pomocowe oraz ośrodki, w których przebywają uchodźcy przyjmują od nas wsparcie w postaci pomocy rzeczowej, nie w formie pakietów, a dostaw poszczególnych rzeczy, potrzebnych w danym momencie, np.: odzieży, żywności czy środków higienicznych. Dotychczas przekazaliśmy pomoc rzeczową o wartości 610 440,11 zł.

Współpracujemy z władzami lokalnymi oraz organizacjami pomocowymi, którym przekazujemy pomoc dla uchodźców: koce, śpiwory, ciepłe ubrania, artykuły higieniczne i żywnościowe. Wspieramy również placówki Straży Granicznej, do których trafiają uchodźcy. Ratownicy PCK wraz z przedstawicielami Rzecznika Praw obywatelskich podejmują interwencje podczas odnajdywania uchodźców. Udzielają im pomocy humanitarnej i medycznej, wspierają również służby państwowe w ewakuacji potrzebujących do szpitala. Coraz gorsza pogoda sprawia, że coraz więcej osób potrzebuje pomocy medycznej. Obecnie pracujemy nad rozszerzeniem działań PCK w formie stałego punktu wyjazdowego, blisko strefy stanu wyjątkowego, aby ratownicy mogli szybko dotrzeć ze wsparciem medycznym do potrzebujących.

Uchodźcy, do których dociera pomoc PCK otrzymują również informacje na temat możliwości poszukiwania swoich bliskich, z którymi stracili kontakt. Osoby, które poszukują swoich bliskich mogą skontaktować się z Krajowym Biurem Informacji i Poszukiwań PCK pod numerem telefonu: 22/32 61 261 i 22/32 61 264 lub e-mail: biuro.poszukiwan@pck.pl/tracing.service@pck.pl. Wniosek o rozpoczęcie poszukiwań mogą złożyć tylko krewni w kraju swojego zamieszkania do miejscowego Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca. Następnie zgłoszenie otrzymuje PCK i rozpoczyna poszukiwania. Jeżeli poszukujący przebywa na terenie Polski, wówczas może złożyć wniosek do PCK, ale zobowiązany jest podać polskie dane kontaktowe, które umożliwią przekazanie informacji o rezultatach poszukiwania. Organizacje pomagające uchodźcom w poszukiwaniu swoich bliskich mogą zgłosić się do oddziałów PCK lub bezpośrednio do KBIiP w Warszawie, aby otrzymać informacje i wsparcie w poszukiwaniu zaginionych bliskich.

Polski Czerwony Krzyż nawiązał również współpracę z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, w wyniku której powstanie punkt pomocy humanitarnej przy polsko-białoruskiej granicy. 5 listopada w Michałowie rozpocznie się instalacja punktu, którego celem jest wsparcie medyków i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom przekraczającym polsko-białoruską granicę. W punkcie medycy i organizacje pozarządowe udzielające pomocy uchodźcom na granicy będą mogły zaopatrzyć w materiały przydatne w ich pracy (medyczne materiały zużywalne, podstawowe sprzęty medyczne, jedzenie, woda itp.). Polski Czerwony Krzyż przekaże do punktu pakiety pomocowe.

https://pck.pl/dzialania-pck-w-strefie-przygranicznej-pomoc-uchodzcom/

Autor wpisu