Dobre cele

Startuje ogólnopolska kampania edukacyjna na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju – Dobre Cele. Ma pokazać Polakom jak codziennymi wyborami i działaniami przyczynić się do lepszej przyszłości planety i poprawy jakości życia. Jej organizatorem jest Kampania 17 Celów. Zapraszamy na wydarzenie online inaugurujące inicjatywę „Celuj w jutro. Już dziś! #dobrecele”, które odbędzie się w piątek 24 września w godz. 10:00 - 13:00.

Mazowiecki Oddział Okręgowy PCK przystępuje do ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ– Dobre Cele.

"Spośród 17 celów zrównoważonego rozwoju przyjętych przez państwa należące do Organizacji Narodów Zjednoczonych zaproponowano nam współdziałanie przy realizacji przede wszystkim trzech: nr 1 - "koniec z ubóstwem", nr 2 - "zero głodu" oraz nr 3 - "dobre zdrowie i jakość życia" - informuje Michał Mikołajczyk, Prezes Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK. - Dbałość o ochronę socjalną, zagrożenia wynikające z niedożywienia ilościowego i jakościowego, czy upowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa oraz zasad udzielania pierwszej pomocy są naszym chlebem powszednim. Od dziś w ramach tej nowej, edukacyjnej inicjatywy adresowanej do konsumentów, będziemy zachęcać ich do podjęcia konkretnych działań, które w naszej ocenie nie tylko pomagają i rozwijają, ale przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju społeczeństw - dodaje Michał Mikołajczyk.

Dobre Cele dla polskiego konsumenta

Badanie świadomości Polaków przeprowadzone przez CSR Consulting we współpracy z Bankiem BNP Paribas pokazało, że zrozumienie pojęć Agenda 2030, zrównoważony rozwój oraz Cele Zrównoważonego Rozwoju wśród konsumentów jest bardzo niskie. Jednocześnie wysoka jest świadomość potrzeby działania na rzecz poprawy stanu środowiska i jakości życia. W badaniu konsumenci wyraźnie wskazali, że do działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju brakuje im praktycznej wiedzy - po prostu nie wiedzą, co mają robić!
Dlatego w odpowiedzi na tę potrzebę uruchomiona zostanie ogólnopolska kampania edukacyjna skierowana do wszystkich Polaków - Dobre Cele. W jej ramach powstanie strona internetowa, spot i szereg innych materiałów edukacyjnych dotyczących Celów Zrównoważonego Rozwoju i działań, jakie podjąć może każdy z nas, tu i teraz, aby włączyć się w ich realizację. Szerokie grono partnerów kampanii będzie proponować podejmowanie konkretnych działań na rzecz wybranych Celów.
Realizacja Agendy 2030 przyjętej przez ONZ wymaga szerokiej współpracy i zaangażowania wszystkich – od rządów i organizacji pozarządowych, przez biznes po konsumentów właśnie. Od 5 lat pracujemy z firmami w ramach Kampanii 17 Celów. Brakuje jednak na polskim rynku inicjatywy, która wprost angażowałaby konsumentów w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Dlatego zdecydowaliśmy się uzupełnić tę lukę z naszymi partnerami. Wiele z tych podmiotów od lat prowadzi swoje działania. Dziś łączymy się pod parasolem Dobrych Celów, aby wzmocnić przekaz i pokazać jak te projekty przyczyniają się do Celów Zrównoważonego Rozwoju - powiedziała Małgorzata Greszta, Partner Zarządzająca CSR Consulting, inicjatorka Kampanii 17 Celów.

Partnerstwo na rzecz Celów

Inicjatorem kampanii edukacyjnej Dobre Cele jest Kampania 17 Celów. To międzysektorowa inicjatywa, która od 5 lat mobilizuje polski biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Partnerami głównymi kampanii są Federacja Konsumentów i Główny Urząd Statystyczny. W gronie partnerów znajdują się też samorządy i uczelnie wyższe.
Partnerami merytorycznymi jest natomiast blisko 40 organizacji pozarządowych. Każda z nich patronuje Celowi Zrównoważonego Rozwoju, w obszarze którego działa. Dzieli się swoją wiedzą na temat wyzwań i dostępnych rozwiązań. Inspiruje do aktywności, zapraszając do dołączenia do swoich akcji, kampanii i wydarzeń.

Inauguracja kampanii Dobre Cele

Kampania Dobre Cele zostanie zainagurowana podczas wydarzenia online „Celuj w jutro. Już dziś! #dobrecele” w piątek 24 września w godz. 10:00 - 13:00.
Wydarzenie jest częścią obchodów Światowego Dnia Działania, który odbywa się co roku, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030 przez ONZ. Na całym globie organizowane są wydarzenia szerzące wiedzę o Celach i zachęcające do podjęcia działań na ich rzecz, tworząc światowy ruch dla ich osiągnięcia.
Kampania zostanie uroczyście rozpoczęta podczas wydarzenia przez przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz partnerów głównych kampanii: Głównego Urzędu Statystycznego i Federacji Konsumentów. Wystąpią też przedstawiciele partnerów merytorycznych: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Banków Żywności i Stowarzyszenia Wiosna.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu i odkrywania kampanii edukacyjnej Dobre Cele!

Partnerzy kampanii Dobre Cele

Inicjator: Kampania 17 Celów
Partnerzy główni: Federacja Konsumentów, Główny Urząd Statystyczny
Partnerzy merytoryczni: Bank Żywności w Olsztynie, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Czepczyński Family Foundation, Czysta Polska, Diveristy Hub, Faitrade Polska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Fundacja Czyste Powietrze, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Las na Zawsze, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Fundacja Ocalenie, Fundacja Polskie Dzieci, Future Collars, Habitat for Humanity , Instytut Ochrony Środowiska, Koalicja 5 Frakcji, Koalicja Na Rzecz Polskich Innowacji, Kupuj Odpowiedzialnie, Marine Stewardship Council (MSC) Polska, Mental Health Center, Operacja Czysta Rzeka, Polska Misja Medyczna, Polski Czerwony Krzyż, oddział mazowiecki, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, Polski Instytut Środowiska Pracy, Rolnictwo Zrównoważone, Stowarzyszenie Wiosna, Teach for Poland, UN Global Compact Network Poland, UNAP, WWF, ZOO Płock, ZOO Warszawa, ZOO Wrocław, Związek Miast Polskich

Partnerzy – samorządy: Miasto Warszawa, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Patron medialny: NGO.pl

Więcej informacji

Kontakt dla mediów

Małgorzata Żochowska
tel. 518 999 089
malgorzata.zochowska@csr-consulting.pl

DODATKOWE INFORMACJE

Cele Zrównoważonego Rozwoju

W 2015 roku świat przyjął strategię rozwoju do 2030 roku. Wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ jednogłośnie przyjęły rezolucję „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” zawierającą 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals) oraz związanych z nimi 169 zadań szczegółowych, które mają zostać osiągnięte do 2030 roku. Do każdego zadania ustalono wskaźniki, dzięki czemu na całym świecie monitorowane są postępy w osiąganiu Celów. Agenda to swoiste współczesne esperanto, integrujące pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych działania rządów, biznesu i organizacji pozarządowych. Globalne wyzwania bowiem, przede wszystkim klimatyczne, ale także gospodarcze i społeczne, osiągnęły skalę i poziom złożoności, których nie da się rozwiązać na poziomie jednostki, pojedynczej organizacji czy nawet państwa.

  • Więcej informacji: https://kampania17celow.pl

Światowy Dzień Działania

Światowy Tydzień Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju (Global Week to Act For SDGs) obchodzony corocznie – w tym roku w dniach 18-26 września 2021. Jego finałem jest Światowy Dzień Działania 25 września, przypadający w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie przez cały tydzień organizowane są wydarzenia szerzące wiedzę o Celach i zachęcające do podjęcia działań na ich rzecz, tworząc światowy ruch dla ich osiągnięcia. Oficjalnym hasztagiem Tygodnia jest #Act4SDGs czyli “działaj na rzecz Celów”. Inicjatorem inicjatywy jest Sekretarz Generalny ONZ. Tydzień organizowany jest przez SDG Action Campaign ONZ. Kampania 17 Celów jest jego Partnerem Organizacyjnym w Polsce.

Kampania 17 Celów

Kampania 17 Celów mobilizuje polski biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i wykorzystania szans biznesowych płynących z Agendy 2030.
Kampania prowadzona jest w szerokim partnerstwie firm i instytucji i jest przykładem tego, jak w praktyce może wyglądać międzysektorowa współpraca na rzecz Agendy 2030. Jej inicjatorem jest firma doradcza CSR Consulting. Portal Kampanii stanowi centrum wiedzy online o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla polskiego biznesu.

W 2021 roku odbywa się już V edycja Kampanii.

Autor wpisu