Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Za nami realizacja kolejnego projektu, za którego sfinansowanie  składamy serdeczne podziękowania Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dzięki środkom otrzymanym w 2020r z UdKiOR w ramach projektu pt: ”Świadczenie i organizacja usług opiekuńczych dla KOMBATANTÓW oraz ŻOŁNIERZY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO  przez Ochotniczy Korpus Opiekuńczy Sióstr PCK „O K O” mogliśmy zrealizować prawie 2400 godzin opieki nad Powstańcami Warszawskimi. Pomoc świadczona była w domach podopiecznych przez 10 Sióstr/Braci  PCK w ramach „Ochotniczego Korpusu Opiekuńczego OKO” PCK. Polegała na zabezpieczeniu podstawowych czynności opiekuńczych, pielęgniarskich oraz gospodarczych. Wsparcie to pozwoliło na utrzymanie samodzielności i bezpieczeństwa  naszych podopiecznych we własnym środowisku domowym oraz zapewniło im kontakt społeczny.

Wolontariusze PCK z uwagi na epidemię mieli ograniczone możliwości udziału w pomaganiu. Wiedząc jednak jak, ważny jest kontakt z drugą osobą, szczególnie w tym okresie izolacji społecznej odwiedzali naszych bohaterów m.in. podczas Dnia Seniora oraz w okresie przedświątecznym. Sprzątali również groby na Powązkach Wojskowych

Niestety był to również rok ostatnich pożegnań  kilku naszych podopiecznych. Dla nas pracowników jak i dla naszych Sióstr PCK były to ciężkie momenty.

Jeszcze raz dziękujemy za okazane wsparcie. Liczymy, że w bieżącym roku  będziemy również mogli rozszerzyć opiekę nad kombatantami,  powstańcami warszawskimi dzięki dofinansowaniu projektu w kolejnej edycji.

Czym jest „OKO” czyli Ochotniczy Korpus Opiekuńczy?

OKO powstało  z inicjatywy Polskiego Czerwonego Krzyża https://mazowieckie.pck.pl/oko/powstanie-oko/ , Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego https://www.tlw.waw.pl/ochotniczy-korpus-opiekunczy-oko/ oraz we współpracy ze Związkiem Powstańców Warszawskich. Jest to  porozumienie mające na celu wspieranie Polskiego Czerwonego Krzyża w jego działaniach opiekuńczych dla osób najbardziej takiej opieki potrzebujących. Najważniejszym zadaniem uczestników porozumienia jest pomoc nakierowana na  poszerzenie istniejącego i działającego w ramach PCK korpusu opiekuńczego, opartego na pracy sióstr PCK i wolontariuszy. W chwili obecnej MOO PCK do opieki nad powstańcami może skierować 15 sióstr PCK oraz 30 wolontariuszy, co pozwala otoczyć opieką 40 żołnierzy powstania warszawskiego. Dodatkowo w pomoc Powstańcom zaangażowani są również Wolontariusze PCK, którzy wspomagając pracowników biura dokonują prac porządkowych w domach, piwnicach kombatantów czy  też zakupują artykuły codziennego użytku.

Działalność Ochotniczego Korpusu Opiekuńczego OKO PCK rozszerzyliśmy również o bezpłatne wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego Powstańcom Warszawskim (wózków rehabilitacyjnych, balkoników i kul).

Aby zwiększyć tę pomoc konieczne są kolejne środki. Każda złotówka to kontynuowanie działań na rzecz naszych Bohaterów. Zapraszamy do wsparcia: 50 1160 2202 0000 0002 0932 7456 z dopiskiem:  "dla Powstańców Warszawskich"

Autor wpisu