Michał Mikołajczyk – z Polskim Czerwonym Krzyżem związany od czasów Szkolnego Koła PCK w szkole podstawowej. Wieloletni przewodniczący Łódzkiej Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK, w latach 1994 – 2005 członek a następnie przewodniczący Krajowej Rady Młodzieżowej PCK. Członek Zarządu Lokalnego Łódź – Północ, oraz Okręgowej Rady Reprezentantów, członek Krajowej Rady Reprezentantów, Zarządu Głównego PCK oraz Sądu Organizacyjnego PCK.

Pracownik w biurze PCK w Łodzi praz w biurze Zarządu Głównego – rzecznik prasowy, szef działu promocji oraz koordynator programu rozwoju organizacyjnego PCK. W latach 1999 – 2001 współpracował w Regionalną Delegaturą Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w Budapeszcie koordynując działania Młodzieży CK w 15 państwach Europy Centralnej, autor programu „From needs to action” zwiększającego potencjał CK w społecznościach lokalnych m.in. Słowenii, Albanii, Łotwy. Od 2012 roku związany z PCK na Mazowszu – wiceprezes a obecnie prezes zarządu okręgowego oraz delegat na zjazd krajowy. Pomysłodawca i współinicjator ogólnopolskich kampanii m.in. „Wyprawka dla Żaka”, „Gorączka Złota”, „Kampania Walki z Głodem’, „Czerwonokrzyska Gwiazdka”, „Wielkanoc z PCK”, „Walentynkowa Kropla Krwi”. Członek wielu komisji, rad i zespołów. Za działalność odznaczony m.in. Honorową Odznaką PCK IV, III i II stopnia.

Prywatnie prawnik, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, ukończył również studia podyplomowe w zakresie CSR na Akademii L. Koźmińskiego. Prokurent oraz dyrektor sprzedaży i marketingu spółki akcyjnej działającej w obszarze ochrony środowiska. Żona Katarzyna oraz synowie Jan i Antoni również są wolontariuszami PCK.