Były kierownik Kliniki Neurologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie i profesor Wojskowej Akademii Medycznej. Były prezes Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej i oddziału warszawskiego PTN.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi.

Były prezes Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK.