Niepokalanó 2022

W dniu 24 września 2022 roku w Niepokalanowie odbyło się VII Ogólnopolskie Spotkanie Środowisk Kolbiańskich „Maksymilianalia – Niepokalanów” 2022. W Niepokalanowie spotkali się między innymi krwiodawcy z różnych klubów z całej Polski oraz krwiodawcy niezrzeszeni. Byli z nami również przedstawiciele energetyków, strażaków, piłsudczyków, krótkofalowców, pielgrzymi oraz uczniowie i wolontariusze z Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku, którzy przygotowali pokaz wyposażenia Strzelców z Jednostki Strzeleckiej 5001 im. Dywizjonu Huzarów Śmierci oraz przedstawiciele Mazowieckiego Oddziału Okręgowego, którzy przygotowali pokaz pierwszej pomocy.

Przez cały dzień pracowała Stacja Okolicznościowa SP3RN prowadzona przez Polski Związek Krótkofalowców nawiązująca łączność z krótkofalowcami z całego świata, informując o spotkaniu środowisk kolbiańskich w Niepokalanowie.

O godzinie 11.00 odbyła się uroczysta Eucharystia. W godzinach 9.00-14.00 trwała akcja Honorowego Oddawania Krwi w ambulansie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa W Warszawie, ustawionym przed Sanktuarium. Do oddania krwi zgłosiło się 10 osób, krew oddało 7 osób. Łącznie oddano 3.150 litrów krwi. Dziękujemy każdemu, kto zgłosił się do podzielenia z innymi cennym darem, jakim jest krew. Dodatkowymi upominkami dla krwiodawców były piękne książki wydawnictwa Biały Kruk oraz broszury o Bohaterach Armii Krajowej wydane przez Instytut Pamięci Narodowej z okazji 80 rocznicy powstania Armii Krajowej. O godzinie 12.30 pielgrzymi i zaproszeni goście zebrali się w Sali Bonawentury na uroczystym spotkaniu i gali wyróżnień. Spotkanie zaczęto od przemówień gości między innymi Kapelana Prezydenta RP księdza Zbigniewa Krasa, po czym odbyła się prelekcja ojca Piotra Szczepańskiego na temat pisma „Rycerz Niepokalanej”, przygotowana z okazji 100 rocznicy wydania pierwszego numeru tego miesięcznika. Następnie odbyła się gala wyróżnień medali przygotowanych przez Społeczny Komitet Organizacyjny „Maksymilianalia-Niepokalanów” oraz przez przybyłych gości.

Jako pierwsze odznaczenie wręczono Odznakę honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, którą w imieniu Ministra Zdrowia wręczył Burmistrz Miasta Sulejówek Pan Arkadiusz Śliwa, odznakę otrzymał:

 • Pan Henryk Zając

Następnie w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika Pan Grzegorz Dobrowolski wręczył Medal Pamiątkowy „Pro Mazowia” następującym osobom:

 • Pan Henryk Zając
 • Pan Józef Grabowski
 • Pani Justyna Wyłudek
 • Pan Adrian Smyczyński
 • Pan Dariusz Szańkowski
 • Pan Marcin Grabowski

W imieniu Polskiego Czerwonego Krzyża Członek Zarządu Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Pan Piotr Szklany wręczył poniższym osobom następujące odznaczenia i nagrody:

 • Pan Arkadiusz Śliwa Burmistrz Miasta Sulejówek - Odznaka Honorowa PCK IV stopnia
 • Ks. Paweł Paliga - Odznaka Honorowa PCK IV stopnia
 • Ks. Zbigniew Kras Kapelana Prezydenta RP - Medal 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża oraz dyplom uznania i podziękowania z Zarządu Rejonowego PCK Warszawa Południe
 • Ks. Wojciech Wojno - dyplom uznania i podziękowania z Zarządu Rejonowego PCK Warszawa Południe

Kapituła Suwerennego Orderu św. Maksymiliana Marii Kolbego uhonorowała wieloletnich działaczy i krwiodawców między innymi:

 • Pana Konrada Kaniewskiego z Łęczycy
 • Pana Grzegorz Stasiak z Łęczycy
 • Pana Tomasz Olczyk z Łęczycy
 • Pana Janusz Ławniczak z Łęczycy
 • Pana Grzegorz Student z Leżajska

Medalem XX Rocznicy Ustanowienia Św. Maksymiliana Marii Kolbego Patronem Honorowych Dawców Krwi w Polsce odznaczono między innymi:

 • Pismo Rycerz Niepokalanej na ręce Redaktora ojca Piotr Szczepańskiego
 • Pana Piotra Szklanego - Członka Zarządu Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK
 • Pana Tadeusza Jastrzębskiego - ze Związku Piłsudczyków RP Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego
 • Pana Karola Wardańskiego - ze Związku Piłsudczyków RP Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego
 • Pana Andrzeja Stępień - wieloletniego działacza i krwiodawcę

Medalem Pamięci Polskiego Czynu Zbrojnego – 100-lecia Bitwy Warszawskiej 1920 roku – „Cudu nad Wisłą” między innymi odznaczono:

 • Pana Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego
 •  Panią Martę Maciejak - Radną Gminy Lesznowola
 • Pana Piotra Kalbarczyk - Członka Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Piaseczna
 • Pana Krzysztofa Gaudnika - ze Związku Krótkofalowców

Pamiątkową odznakę 5 – lecia Maksymilianalii między innymi odznaczono:

 • Pana Daniela Dąbrowskiego - Przewodniczącego Rady Miasta Sulejówek
 • Pana Piotr Fryca - ze Związku Strzeleckiego "Strzelec"
 • Pana Marka Bojcuna - kpt. Związku Piłsudczyków RP Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego
 • Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

Medalami odznaczono jeszcze wielu działaczy, krwiodawców i wolontariuszy środowisk kolbiańskich i nie tylko, z całej Polski.

W dalszej kolejności Komandor Kapituły Orderu św. Floriana Mazovia Pan Jacek Gromek wręczył poniższym osobom następujące odznaczenia:

 • Pan Henryk Zając - Krzyż 100 rocznicy Związku Floriańskiego
 • Pan Dariusz Mędrek - Złoty Krzyż 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości
 • Pan Marcin Grabowski - Złoty Krzyż 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości
 • Pan Marek Bojcun - Odznakę Honorową Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego Virtutti Militari

W imieniu Prezesa Policyjnego Klubu SHDK RP w Gdyni Pana Henryk Zając Przewodniczący Społecznego Komitetu Organizacyjnego „Maksymilianalia – Niepokalanów” wręczył poniższym osobom następujące odznaczenia:

 • Pan Adrian Smyczyński - Krzyż Kawalerski Za Zasługi dla Krwiodawstwa w Policji
 • Pan Józef Grabowski - Złotą Odznakę za Zasługi dla Krwiodawstwa w Policji
 • Pan Dariusz Szańkowski - Złotą Odznakę za Zasługi dla Krwiodawstwa w Policji
 • Pani Justyna Wyłudek - Złotą Odznakę za Zasługi dla Krwiodawstwa w Policji

Przedstawiciela Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego jednostki strzeleckiej z Trzebnicy Pan Piotr Fryc wręczył Krzyże z Okazji 30-lecia Związku Strzeleckiego „Strzelec” poniższym osobom:

 • Pan Henryk Zając
 • Pan Józef Grabowski
 • Pani Justyna Wyłudek
 • Pan Adrian Smyczyński
 • Pan Dariusz Szańkowski
 • Pan Marcin Grabowski

W ramach podziękowania za wkład włożony w pomoc osobom z Ukrainy dotkniętych wojną w imieniu Zarządu Środkowoeuropejskiego Centrum Analiz Strategicznych Pan Henryk Zając odznaczył Medalem za Pomoc Ofiarom Wojny i Uchodźcom z Ukrainy poniższe osoby:

 • Pani Justyna Wyłudek
 • Pan Adrian Smyczyński

Na koniec przedstawiciele Związku Piłsudczyków Pani Barbara Kaletha - Zys i Pan Marek Bojcun wręczyli członkom Komitetu pamiątkowe podarunki.

Po franciszkańskiej grochówce i Koronce do Miłosierdzia Bożego rozesłano pielgrzymów do swoich domów i środowisk.

Wszystkim odznaczonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na drodze w pracy społecznej i w działaniu w swoich środowiskach.

Z całego serca dziękujemy każdemu, kto swoją obecnością uświetnił VII Ogólnopolskie Spotkanie Środowisk Kolbiańskich „Maksymilianalia – Niepokalanów” 2022 oraz organizatorom pielgrzymek ze swoich lokalnych środowisk. Zapraszamy już za rok na kolejne uroczystości w dniu 30 września 2023 roku.
Do zobaczenia!

Autor wpisu