Skoki krwiodawcow

W dniach 31 maja – 2 czerwca 2024 r. na lotnisku Aeroklubu Ziemi Zamojskiej

odbyło się szkolenie spadochronowe, które stanowiło element realizowanego przez Mazowiecki Oddział Okręgowy PCK projektu „Promocja krwiodawstwa w środowisku służb mundurowych”. Żołnierze Wojska Polskiego, którzy w latach 2022-2024 brali udział w akcjach poboru krwi objętych ww. programem (łącznie zorganizowano 28 akcji poboru krwi, w trakcie których pozyskano ponad 500 litrów krwi) jako formę gratyfikacji za wysoką frekwencję w ww., mieli możliwość wzięcia udziału w szkoleniu spadochronowym metodą Static Line (SL). W ramach kursu instruktorzy ze Szkoły Spadochronowej Flyfast Zamość zapoznali uczestników m.in. z warunkami bezpieczeństwa wykonywania skoków spadochronowych, obowiązującymi przepisami, szczegółową budową spadochronów, teorią skoku oraz zasadami powstępowania w razie wystąpienia sytuacji awaryjnych. Cześć teoretyczna zakończona została ćwiczeniami na uprzęży spadochronowej a także z wykorzystaniem samolotu An-2 oraz makiety szkoleniowej. Po zaliczeniu testu teoretycznego żołnierze zostali dopuszczeni do kolejnego etapu, którym było już wykonanie samodzielnych skoków z wysokości 1200 m z pokładu samolotu An-2.

Łącznie w szkoleniu wzięło udział 11 żołnierzy-krwiodawców, którzy mieli możliwość wykonania 3 skoków metodą SL.

Projekt został sfinansowany ze środków Fundacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Patronat medialny nad ww. wydarzeniem objął portal Defence24.

Partnerzy akcji: stowarzyszenie HEIMUR, Szkoła Spadochronowa Flyfast Zamość oraz Aeroklub Ziemi Zamojskiej.

„Promocja krwiodawstwa w środowisku służb mundurowych”, to program zapoczątkowany przez Mazowiecki Oddział Okręgowy PCK oraz stowarzyszenie HEIMUR w maju 2020 r., którego głównym założeniem jest pozyskanie jak największej liczby nowych krwiodawców, w szczególności spośród żołnierzy Wojska Polskiego.

Okres od maja 2020 r. do września 2022 r.

26 akcji poboru krwi.

Łączna liczba litrów krwi pozyskanych w ramach programu: ok 410.

We wrześniu 2022 r., we współpracy ze stowarzyszeniem HEIMUR, 54. Batalionem Lekkiej Piechoty z Zegrza oraz 18. Stołeczną Brygadą Obrony Terytorialnej zorganizowane zostało pierwsze szkolenie spadochronowe (metodą Static Line), do udziału w którym zaproszeni zostali żołnierze-uczestnicy akcji poboru krwi objętych ww. programem. Szkolenie, w trakcie którego żołnierze wykonywali skoki spadochronowe z wysokości 1200 m, odbyło się w dniach 23-25.09.2022 r. na terenie lotniska Zamość-Mokre. Wydarzenie sfinansowano ze środków Fundacji ORLEN.

Okres od października 2022 r. do maja 2024 r.

28 akcji poboru krwi.

Łączna liczba litrów krwi pozyskanych w ramach programu: ok 500.

Realizacja programu grantowego dla żołnierzy, oprócz wzrostu ilości mundurowych krwiodawców, umożliwiła Mazowieckiemu Oddziałowi Okręgowemu PCK również zacieśnianie relacji z podmiotami wojskowymi, w tym z 18. Stołeczną Brygadą Obrony Terytorialnej, co zaowocowało m.in. zaangażowaniem żołnierzy w pomoc dla podopiecznych PCK, w tym kombatantów – byłych więźniów obozu przejściowego Durchgangslager 121 Pruszków.

W dniach 31.05-02.06.2024 r. na lotnisku Aeroklubu Ziemi Zamojskiej, znajdującego się na terenie wsi Mokre, instruktorzy ze szkoły spadochronowej Flyfast Zamość, przeprowadzili kolejny kurs spadochronowy metodą SL, dla żołnierzy-krwiodawców. Tym razem do udziału w szkoleniu, zakończonym 3 skokami spadochronowymi SL wykonanymi samodzielnie z wysokości 1200 m, z pokładu samolotu An-2, Polski Czerwony Krzyż zaprosił uczestników akcji objętej ww. programem, organizowanych w okresie od października 2022 r. do maja 2024 r. w dz. Rembertów, dz. Mokotów, dz. Ursus m. st. Warszawy oraz m. Ząbki.

Projekt został sfinansowany ze środków Fundacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Patronat medialny nad ww. wydarzeniem objął portal Defence24.

Promocja_krwiodawstwa

Autor wpisu