Członkowie Koła Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Miejskim w Karczewie

uczestniczyli 25 maja w 26. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Krwiodawców na Jasną Górę w Częstochowie. Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmiało – „Honorowi Dawcy Krwi uczestniczą we wspólnocie Kościoła”. O godzinie 11.00 pielgrzymka rozpoczęła się Eucharystią na Jasnogórskim Szczycie, którą celebrował Krajowy Duszpasterz Krwiodawców ks. płk  Zenon Surma. W wygłoszonej homilii przypomniał, że krwiodawstwo jest jedną z form okazania bliźnim naszego miłosierdzia i piękną realizacją Chrystusowego przykazania miłości.

Warto podkreślić, że ks. płk Zenon Surma sam jest Honorowym Dawcą Krwi, który oddał już ponad 65 litrów tego bezcennego lekarstwa. Swoje obowiązki Krajowego Duszpasterza HDK pełni od 1997 roku.

Krwi, mimo wielu apeli i akcji wciąż brakuje, szczególnie brak jest krwi z RH-. Warto pamiętać, że w ciągu jednego roku wykonuje się w Polsce ok.1,7 mln transfuzji krwi, dzięki czemu można ratować zdrowie i życie drugiego człowieka.

W tym roku Klub HDK PCK z Karczewa został podczas pielgrzymki dodatkowo uhonorowany. Uczestniczka pielgrzymki z Karczewa została poproszona o odczytanie jednej z modlitw w Modlitwie Powszechnej podczas Eucharystii, a podczas Drogi Krzyżowej przy trzech stacjach rozważania czytali członkowie naszego klubu.

Prezes Klubu Krzysztof KasprzakAutor wpisu