Rada Krajowa HK 2022

W dniu 23 lipca 2022 roku w siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie odbył się Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

Zjazd otworzył wiceprezes Zarządu Głównego PCK Zbigniew Klawczyński, również swoją obecnością zaszczycili członkowie Zarządu Głównego PCK delegaci na Zjazd w osobach: Dariusz Cieśla, Waldemar Gołaś, Mariusz Malewicz, Janusz Sibiński.
Podczas obrad delegaci Zjazdu wysłuchali sprawozdania za ubiegłą kadencję Krajowej Rady, omawiano bieżące problemy honorowego krwiodawstwa występujące w różnych rejonach kraju. Natomiast priorytetowym punktem był wybór nowego Prezydium Krajowej Rady na nową czteroletnią kadencję.

Przewodniczącym Krajowej Rady HK PCK został wybrany Mariusz Malewicz

W skład Prezydium Krajowej Rady zostali wybrani:

  • Dorota Jarczyńska – okręg łódzki,
  • Andrzej Chałubka – okręg łódzki,
  • Janusz Sibiński – okręg wielkopolski – wiceprzewodniczący Rady,
  • Jan Kowalczyk – okręg lubuski,
  • Tadeusz Kowalewski – okręg mazowiecki,
  • Mirosław Szymański – okręg mazowiecki,
  • Małgorzata Pasternak – biuro Zarządu Głównego PCK,
  • Sławomir Kaczyński – biuro Zarządu Głównego PCK – wiceprzewodniczący.

Tekst i zdjęcie: Mirosław Szymański – Przewodniczący
Mazowieckiej Okręgowej Rady HK PCK.

Autor wpisu