budżet państwa

Polski Czerwony Krzyż rozpoczął realizację zadania publicznego pn. Świadczenie i organizacja usług opiekuńczych dla Kombatantów, w tym żołnierzy Powstania Warszawskiego oraz działaczy opozycji przez Ochotniczy Korpus Opiekuńczy OKO PCK.

Zadanie jest współfinansowanie ze środków otrzymanych od Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Rodzaj zadania publicznego: Wykonywanie usług opiekuńczych oraz zakup drobnych akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki nad kombatantami.

Termin realizacji: od 2 maja do 15 grudnia 2022

logo PCK logo kombatantów flaga Polski Godło Polski

Projekt zakłada pomoc, która będzie realizowana na terenie m.st. Warszawy oraz w miejscowościach podwarszawskich poprzez świadczenie usług opiekuńczych w domu – 15 kombatantów, żołnierzy Powstania Warszawskiego, działaczy opozycji: chorym, samotnym i potrzebującym opieki na co dzień i w czasie choroby. Pomoc obejmuje zaspokojenie codziennych, niezbędnych potrzeb umożliwiających życie naszych podopiecznych w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zapewni również opiekę higieniczną podopiecznych, jak również otoczenia, w którym przebywają. Udzielenie pomocy przez Siostry PCK pozwoli kombatantom prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Przyczynią się do tego kontakty z otoczeniem, wspólne spacery, ćwiczenia ruchowe, czytanie. Siostry PCK będą również gotowe do zamawiania i wzywania wizyt lekarskich, załatwiania spraw urzędowych, pomocy w kontaktach z instytucjami użyteczności publicznej, wsparciu w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych oraz w zakupie niezbędnych leków zaleconych przez lekarza, pomocy w dotarciu do podmiotów prowadzących działalność leczniczo – rehabilitacyjną. Dzięki dofinansowaniu zrealizowanych zostanie 3600 godzin opieki domowej przez Siostry PCK.

Suma dofinansowania zadania: 129 700 zł

Wartość projektu: 132 700 zł.

Projekt jest o współfinansowany z budżetu państwa w ramach rządowego zadania publicznego z działu 853 § 2820.

plakat budżet państwa

Autor wpisu