budżet państwa

Polski Czerwony Krzyż rozpoczął realizację zadaniapublicznego pn. Świadczenie i organizacja usług opiekuńczych dla Kombatantów, w tym żołnierzy Powstania Warszawskiego oraz działaczy opozycji przez Ochotniczy Korpus Opiekuńczy OKO PCK.

Finansowanie ze środków otrzymanych od Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Rodzaj zadania publicznego: Świadczenie i organizacja usług opiekuńczych dla Kombatantów, w tym żołnierzy Powstania Warszawskiego, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz innych uprawnionych przez Ochotniczy Korpus Opiekuńczy OKO PCK.

Termin realizacji: od 1 maja do 30 listopada 2024

logo PCK logo kombatantów flaga Polski Godło Polski

Projekt zakłada pomoc, która będzie realizowana na terenie m.st. Warszawy oraz w miejscowościach podwarszawskich poprzez świadczenie usług opiekuńczych w domu – 17 kombatantów, żołnierzy Powstania Warszawskiego, działaczy opozycji: chorym, samotnym i potrzebującym opieki na co dzień i w czasie choroby. Pomoc obejmuje zaspokojenie codziennych, niezbędnych potrzeb umożliwiających życie naszych podopiecznych w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zapewni również opiekę higieniczną podopiecznych, jak również otoczenia, w którym przebywają. Udzielenie pomocy przez Siostry PCK pozwoli kombatantom prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Przyczynią się do tego kontakty z otoczeniem, wspólne spacery, ćwiczenia ruchowe, czytanie. Siostry PCK będą również gotowe do zamawiania i wzywania wizyt lekarskich, załatwiania spraw urzędowych, pomocy w kontaktach z instytucjami użyteczności publicznej, wsparciu w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych oraz w zakupie niezbędnych leków zaleconych przez lekarza, pomocy w dotarciu do podmiotów prowadzących działalność leczniczo – rehabilitacyjną. Dzięki finansowaniu zrealizowanych zostanie 1705 godzin opieki domowej przez Siostry PCK.

Wartość projektu: Całkowity koszt zadania publicznego - 75 000 zł.

Pomoc kombatantom

Autor wpisu