Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

W dniu 31 grudnia zakończyliśmy opiekę nad Powstańcami Warszawskimi realizowaną ze środków Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. To dzięki tym środkom Polski Czerwony Krzyż miał możliwość kontynuowania opieki domowej przez Siostry i Braci PCK. Celem projektu była i jest pomoc w utrzymaniu samodzielności kombatantów ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy biorących udział w Powstaniu Warszawskim oraz świadczenie i organizacją usług opiekuńczych dla Żołnierzy Powstania Warskiego. Każdy dzień mógł być dla naszych podopiecznych bezpieczny i przeżyty wśród troskliwych opiekunów. Wsparcie otrzymane z KDPW SA dało nam szansę na opiekę nad najbardziej potrzebującymi.

Dzięki otrzymanej kwocie mogliśmy zrealizować 715 godzin opieki nad Powstańcami w okresie październik-grudzień 2021r.

Dziękujemy w imieniu wszystkich naszych podopiecznych.

Honorata Krzywoń

Dyrektor MOO PCK Warszawa

Autor wpisu