2022.11.19 Kozienice

W piątek, 25 listopada w Kozienicach odbyły się uroczyste obchody Dni Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża.

Przybyłych na uroczystość powitali Bogumiła Iskra, Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Kozienicach i Krzysztof Baran, Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Enea Wytwarzanie.

W gronie przybyłych gości byli między innymi przedstawiciele władz Gminy Kozienice: Piotr Kozłowski, Burmistrz Kozienic, Dorota Stępień, Zastępca Burmistrza do spraw społecznych, Rafał Sucherman, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach oraz Honorata Krzywoń, Dyrektor MOO PCK w Warszawie.

Obecni byli także przedstawiciele związków zawodowych działających w Enea Wytwarzanie.

Partnerem dzisiejszego wydarzenia jest Enea Wytwarzanie sp.z.o.o w Świerżach Górnych.

Spotkanie było okazją do uhonorowania zasłużonych dawców krwi. Najwyższe odznaczenie Kryształowe Serce za wybitne zasługi w rozwój honorowego krwiodawstwa Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża przyznał Sławomirowi Jaskowi.

Odznaki Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu otrzymali:

  • Dariusz Fałek,
  • Grzegorz Laskowski,
  • Robert Szewczyk.

W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny bezinteresowne oddawanie krwi Polski Czerwony Krzyż przyznał też odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi Pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Otrzymało je 15 osób.

Wręczone też zostały pamiątkowe szklane statuetki okolicznościowe, dla zasłużonych dawców. Otrzymali je ci, którzy oddali najwięcej tego bezcennego leku w tym między innymi:

  • Sławomir Jasek, który w całej swojej karierze honorowego dawcy oddał 77 litrów krwi,
  • Grzegorz Jasek, ponad 68 litrów,
  • Dariusz Fałek, 61 litrów.

W gronie 14 uhonorowanych osób znaleźli się także: Krzysztof Baran, prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Enea Wytwarzanie, który oddał 36 litrów oraz Rafał Koczyk, z Kroniki Kozienickiej, który oddał 25 litrów krwi.

Podczas spotkania odbyło się podsumowanie letniego konkursu "Oddaj krew w wakacje, będziesz bezpiecznie odpoczywać". Konkurs trwał od pierwszego lipca do 30 września. W tym czasie w Kozienicach zgłosiło się 136 krwiodawców, którzy oddali łącznie 61,2 litra krwi. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Małgorzata Janeczek, Patrycja Popis, Marcin Rzepakowski, Zbigniew Topiela i Cezary Banaś.

Wręczone też zostały podziękowania dla Grzegorza Jaska, prezesa klubu w latach 2005 - 2009 oraz dla Roberta Strzelczyka za czynny wkład w działalność Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Enea Wytwarzanie.

Wszystkim narodzonym i wyróżnionym pogratulowali Piotr Kozłowski, burmistrz Kozienic oraz Honorata Krzywoń, dyrektor Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie.

Burmistrz podziękował też wszystkim honorowym dawcom krwi za dzielenie się z potrzebującymi tym niezastąpionym lekiem, jakim jest krew.

Autor wpisu