Gorączka złota 2021
Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z dumą i ogromną radością przedstawia tegorocznych zwycięzców w konkursie "Gorączka Złota PCK" w Warszawie:

W kategorii Przedszkola:

 1. Przedszkole nr 381 ul. Szobera 1/3 - 148,15 kg!
 2. Przedszkole nr 351 ul. Warchałowskiego 4 - 129,20 kg!
 3. Przedszkole nr 309 ul. H. Ch. Andersena 7 - 62,25 kg!

W kategorii Szkoły Podstawowe:

 1. Szkoła Podstawowa nr 340 ul. Lokajskiego 3 -101,80 kg!
 2. Szkoła Podstawowa nr 395 ul. Sierakowskiego 9 - 83,30 kg!
 3. Szkoła Podstawowa nr 150 ul. Thommeego 1 - 77,85 kg!

W kategorii Szkoły Ponadpodstawowe:

 1. Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 ul. Stawki 10 - 32,15 kg!
 2. Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomiczne nr 21 ul. Krasnołęcka 3 - 16,10 kg!
 3. Zespół Szkół nr 33 ul. Targowa 86 - 15,25 kg!

W kategorii Firmy i Instytucje:

 1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.- Krajowa Rada Kolejarskich Klubów HDK PCK ul. Targowa 74 - 321, 95 kg!
 2. Klub HDK PCK przy Komendzie Stołecznej Policji ul. Nowolipie 2 - 103,90 kg
 3. Biblioteka Publiczna w dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Solidarności 90 - 38,20 kg!

Serdecznie gratulujemy!!!!

Wyniki konkursu "Gorączka Złota PCK" na Mazowszu podamy wkrótce.
Włącz legendę
     

Autor wpisu