LOGO gaz system

W związku z tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie, Polski Czerwony Krzyż uruchomił zbiórkę środków pod hasłem #napomocUkrainie. PCK od samego początku był przygotowany, aby organizować pomoc dla obywateli Ukrainy poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego. W związku z powyższym Spółka GAZ-SYSTEM za pośrednictwem Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK w Warszawie przekazała w dniu 14 kwietnia 2022 roku darowiznę rzeczową o wartości 11.527,70 zł, w postaci artykułów spożywczych i higienicznych dla osób dotkniętych skutkami inwazji zbrojnej na Ukrainie. Materiały zostały przekazane dla potrzebujących przebywających na terenie m.st. Warszawy.

Potrzebujący odbierali artykuły w punkcie pomocowym PCK przy ul. Szańcowej 25. Osoby korzystające z pomocy punktu, to matki z dziećmi, osoby starsze, niepełnosprawne, które trafiły do punktów czasowego pobytu w Warszawie oraz zamieszkały w mieszkaniach użyczonych przez Warszawiaków. Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie. Bez takich firm jak Państwa nasze działania nie byłyby możliwe. DZIĘKUJEMY w imieniu własnym oraz osób obdarowanych.

Autor wpisu