Gala 105 lat PCK

105. urodziny zobowiązują. To było uroczyste i wzruszające wydarzenie pełne wspomnień i historii z życia opowiadanych przez krwiodawców, wolontariuszy i pracowników Mazowieckiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża. „Państwa działalność uczy nas wszystkich empatii i troski o innych” napisała Renata Kaznowska, zastępczyni Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, w liście do wolontariuszy, pracowników i osób blisko związanych z misją PCK.

Z okazji 105. urodzin Polskiego Czerwonego Krzyża na uroczystej gali Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK spotkało się około 100 osób blisko związanych z działalnością i misją PCK. 3 lutego w Domu Kultury Kadr pojawili się przedstawiciele administracji rządowej oraz samorządowej, władze i pracownicy Polskiego Czerwonego Krzyża, wolontariusze, Honorowi Dawcy Krwi, opiekunowie Szkolnych Kół PCK, członkowie Grupy Ratownictwa PCK Warszawa, grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych, Grupy Wsparcia Humanitarnego. Gośćmi honorowymi byli też darczyńcy, dzięki którym możliwe jest realizowanie misji PCK na Mazowszu.

Goście z całego Mazowsza mieli okazję spotkać się i wymienić doświadczeniami. Celem organizatorów było docenienie pracy ludzi, którym na co dzień nie zawsze mają okazję podziękować.

Ważnym elementem uroczystości był także koncert. Zaśpiewali Danuta Błażejczyk, Monika Urlik, Patrycja Woźniak, Ludwina Lufa Pol oraz Yugine Grudzinski.

Galę prowadził radiowiec Piotr Jaśkowiak, wolontariusz i członek Grupy Wsparcia Humanitarnego PCK.

Gośćmi honorowymi byli:

 • Robert Sitnik I Wicewojewoda Mazowiecki
 • Wojciech Lesiak Dyrektor Gabinetu Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • Jan Józef Kasprzyk
 • dr Małgorzata Lorek Dyrektor Narodowego Centrum Krwi
 • Olga Pilarska-Siennicka Dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
 • Rafał Miastowski Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
 • Zbigniew Darda Dyrektor Domu Kultury KADR
 • Agnieszka Gronowska Dyrektor Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA
 • Michał Szostek Kierownik Działu Dawców i Pobierania w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
 • Katarzyna Mikołajczyk Dyrektor Generalna Polskiego Czerwonego Krzyża
 • Mariusz Malewicz Członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Przewodniczący Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

« z 2 »

ODZNACZENIA

I Wicewojewoda Mazowiecki Robert Sitnik na mocy Postanowienia Prezydenta RP wręczył Krzyże Zasługi za propagowanie idei czerwonokrzyskiej za zasługi w działalności na rzecz Honorowego Krwiodawstwa.

Złotym Krzyżem Zasługi został odznaczony:

Marcin Eugeniusz Darkowski – Zasłużony Honorowy Dawca Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, członek Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy MZAiTW. Oddał honorowo 140 litrów krwi.

Srebrnym Krzyżem Zasługi zostali odznaczeni:

 • Stefan Biernat – Zasłużony Honorowy Dawca Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, członek Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy MZAiTW. Oddał honorowo prawie 25 litrów krwi,
 • Daniel Sławomir Strzaliński – Zasłużony Honorowy Dawca Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, członek Klub Honorowych Dawców Krwi PCK im. Zofii Szlenkierówny przy PKP PLK w Warszawie. Oddał honorowo ponad 46 litrów krwi.
 • Mariusz Naskręt – Zasłużony Honorowy Dawca Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, członek Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Warszawie. Oddał honorowo ponad 50 litrów krwi,
 • Leszek Piotr Wilk – Zasłużony Honorowy Dawca Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, członek Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Oddał honorowo ponad 36 litrów krwi.

Brązowym Krzyżem Zasługi zostali odznaczeni:

 • Paweł Czajewski – członek Polskiego Czerwonego Krzyża od 2009 r., członek Klub Honorowych Dawców Krwi PCK im. Zofii Szlenkierówny przy PKP PLK w Warszawie. Oddał ponad 27 litrów krwi.
 • Wojciech Karol Jezierski – Zasłużony Honorowy Dawca Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, oddał honorowo ponad 25 litrów krwi, członek Klub Honorowych Dawców Krwi PCK im. Zofii Szlenkierówny przy PKP PLK w Warszawie.
 • Ksiądz Krzysztof Jan Stąpor – Zasłużony Honorowy Dawca Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, członek Klub Honorowych Dawców Krwi PCK im. Zofii Szlenkierówny przy PKP PLK w Warszawie. Oddał honorowo ponad 26 litrów krwi.
 • Wojciech Marek Szadkowski – Zasłużony Honorowy Dawca Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, członek Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Polskich Liniach Kolejowych S.A. Oddał honorowo ok. 30 litrów krwi.

Michał Mikołajczyk – Prezes Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Członek Zarządu Głównego PCK wręczył Odznaki Honorowe PCK dla zasłużonych działaczy Polskiego Czerwonego Krzyża, wolontariuszy, pracowników oraz sponsorów. Odznaczenia przyznawane są na wiosek na wniosek Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża i Kapituły Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża.

Odznakę Honorową PCK  I stopnia otrzymał:

Dariusz Mędrek

Odznakę Honorową PCK  II stopnia otrzymały:

 • Honorata Krzywoń
 • Barbara Gałązka

Odznakę Honorową PCK  III stopnia otrzymały:

 • Monika Sadłek
 • Eugenia Pietkiewicz

Odznakę Honorową PCK IV stopnia otrzymali:

 • Dominika Duda-Tyszka
 • Urszula Kędzierska
 • Bogusława Kot
 • Mariusz Naskręt
 • Helena Osowiecka-Smyk
 • Mateusz Pietruliński
 • Arkadiusz Postek
 • Małgorzata Skonieczna
 • Inga Szaniawska
 • Anna Wąsik
 • Andrzej Wieczorek
 • Aleksandra Wierzba
 • Justyna Włodarska

Mariusz Malewicz – Przewodniczący Krajowej Rady HDK PCK wręczył Medale 65-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK

Medale otrzymali:

 • Gen. bryg. dr Mariusz Chmielewski – Zastępca Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni  ds. IT
 • Nadinspektor Paweł Dzierżak – Komendant Stołecznej Policji. W jego imieniu Medal odebrał Robert Bojarski.
 • Małgorzata Lorek – Dyrektor Narodowego Centrum Krwi
 • Płk Marek Pietrzak  Dowódca 18 Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej
 • Stanisław Sobczyk – krwiodawca oraz sponsor
 • Płk. Wojciech Wysocki – Prezes Klubu HDK PCK przy Komendzie Głównej Straży Granicznej
 • Kpr. Dawid Ziętak – z 18 Stołeczna Brygada Obrony Terytorialnej
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, medal Michał Szostak Kierownik w RCKiK
 • Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – medal odebrała Dyrektor Agnieszkę Gronowską
 • Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – medal odebrał płk mgr inż. Tomasz Stefański

Uhonorowano także zwycięzców XX edycji ogólnopolskiego turnieju szkół i uczelni wyższych „Młoda krew ratuje życie – 2022/2023” w kategorii szkół średnich, policealnych i pomaturalnych. Nagrody wręczyli Prezes Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża Michał Mikołajczyk oraz Honorata Krzywoń Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK.

 • I miejsce zajął Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie.
 • II miejsce należy do Zespołu Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie.
 • III miejsce zajął Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Zakrzewskiego w Żelechowie. Ta sama szkoła zajęła też najwyższe na Mazowszu miejsce w drugiej kategorii turnieju „Najciekawsza akcja promująca honorowe krwiodawstwo”.

Nagrody otrzymali zwycięzcy etapu wojewódzkiego 18 edycji programu Polskiego Czerwonego Krzyża pn: „Ognisty ratownik – gorąca krew” 2023.

W kategorii „najaktywniejsza jednostka Państwowej Straży Pożarnej”

I miejsce zajęła Państwowa Straż Pożarna w Siedlcach.

W kategorii „najaktywniejsza jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej”

 • I miejsce zajęła Ochotnicza Straż Pożarna w Podebłociu.
 • II miejsce zajęła Ochotnicza Straż Pożarna w Sobolewie.
 • III miejsce zajęła Ochotnicza Straż Pożarna w Samorządkach.

Specjalne wyróżnienia otrzymali także sponsorzy i darczyńcy, dzięki którym możliwa jest realizacja celów Polskiego Czerwonego Krzyża.

Podziękowania otrzymali:

 • Adliner Sp. z o.o. na czele z  Prezes Magdaleną Górecką
 • Auchan Polska Sp. z o.o. wyróżnienie odebrała Inga Szaniawska Koordynator CSR Auchan Polska Sp. z o.o.
 • PepsiCo Polska i PepsiCo Foundation   – nagrody dla tych dwóch instytucji odebrały Małgorzata Skonieczna i Aleksandra Wierzba
 • Unilever Polska S.A.UNILEVER POLSKA S.A. reprezentowana przez Rafała Trydeńskiego – Head of the Country Poland, Baltics, Ukraine
 • Fundacja NESTOR
 • Agencja Reklamowo Handlowa RELEX Bogusław Bonecki – wyróżnienie odebrał właściciel firmy Bogusław Boneckiego
 • Provident Polska S.A. reprezentowana przez Agnieszkę Krajnik Ekspertkę ds. Zrównoważonego Rozwoju i Komunikacji Wewnętrznej
 • Warszawskie Towarzystwo Lekarskie reprezentowane przez Prof. nadzw. dr hab. med. Jerzego Jurkiewicza
 • Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – wyróżnienie odebrał Wojciech Lesiak Dyrektor Gabinetu Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • Jet Line Sp. z o.o. Sp.k.
 • Peakside Capital Poland – reprezentowana przez Prezesa Romana Skowrońskiego
 • Auchan Warszawa Wola – wyróżnienie odebrał Dyrektor Dariusz Dąbrowski
 • Fizjo Balance – wyróżnienie odebrał Rafał Kaproń
 • Dom Kultury KADR – wyróżnienie złożono na ręce Dyrektora Zbigniewa Dardy
 • CSR Consulting reprezentowaną przez Małgorzatę Gresztę
 • Grupa Ratownictwa PCK Warszawa
 • Grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK Warszawa reprezentowana przez Szefową Grupy Ewę Markiewicz

Uhonorowani zostali także wolontariusze zaangażowani w pomoc uchodźcom z Ukrainy w ciągu ostatnich dwóch lat.

Podziękowania otrzymali:

 • Zbigniew Burzyński
 • Sofiia Dorhun
 • Yerhrniia Dorhun
 • Olena Karpenko
 • Larysa Mohorychnyk
 • Jaroslav Tomylko
 • Maria Skwarczyńskia
 • Haliny Vazhna

 

Autor wpisu