30 listopada 2017 roku w sali widowiskowej Dzielnicy Bielany odbyła się Gala Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża  z okazji  40 – lecia działalności Klubu HDK PCK „Dar Serca”.

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele :

 • Marszałka Województwa Mazowieckiego,
 • Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy,
 • Narodowego Centrum Krwi,
 • Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK w osobach :
  • Vice Prezesa MOO – M. Mikołajczyka
  • Prezesa OR PCK Warszawa Południe-W. Warwasa
 • Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie,
 • Dzielnicy Bielany, Żoliborz i Wilanów,
 • Rezydencji Królewskich,
 • Kampinoskiego Parku Narodowego,
 • zaprzyjaźnionych parafii.

Obecne były także liczne delegacje klubów HDK z Sycyli , Wilna oraz Polski. Po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu Hymnu Polskiego Czerwonego Krzyża głos zabrał Prezes Klubu „Dar Serca” Arkadiusz Cegliński. Przywitał on zaproszonych gości między innymi pierwszą prezes klubu Teresę Pawlak oraz pierwszego vice prezesa Andrzeja Podgórskiego  oraz przedstawił krótkie sprawozdanie z dokonań klubu

Potem przyszedł czas na wręczenie odznaczeń.

 1. Pan Minister Zdrowia Konstanty Radziwił wyróżnił Odznaką Honorową „ ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA” następujące osoby:
  • Teresę Pawlak,
  • Andrzeja Podgórskiego,
  • Grzegorza Knobera,
  • Władysława Przesmyckiego,
  • Dariusza Włodarskiego,
  • Jerzego Prasek.
 1. Prezes Mazowieckiego Oddziału Okręgowego prof. Jerzy Kotowicz wyróżnił Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi odebrali:
 • I stopnia: Małgorzata Ciecierska, Piotr Stawiński,
 • II stopnia: Anna Ceglińska, Monika Pawelec, Łukasz Prasek, Tomasz Zaroda
 • III stopnia: Aleksandra Sobczyńska.
 1. Kapituła Odznaki Honorowej PCK wyróżniła odznaką:
 • Drugiego stopnia : Mirosława Arteckiego,
 • Trzeciego stopnia: Konrada Tulińskiego,
 • Czwartego stopnia : Bogusława Sitnickiego.

Odznaki  wręczali :

 • Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK
 • Włodzimierz Warwas – Prezes Klubu HDK PCK „Dar Serca” Arkadiusz Cegliński                                                                                                            
 1. Wręczono także 32 wyróżnienia i dyplomy przyznane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Narodowe Centrum Krwi , Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, Kampinoski Park Narodowy.
 2. Statuetki 40 lecia Klubu Dar Serca ufundowane przez Dzielnice Bielany wręczono osobą i instytucją wspierającym działalność klubu.
 3. Dzielnica Żoliborz uhonorowała osoby za wieloletnie „Rodzinne oddawanie krwi”.
 4. Mazowiecki Oddział Okręgowy oraz Mazowiecka Okręgowa Rada Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża przyznała 2 Puchary dla klubu, okolicznościowy „adres” oraz 12 dyplomów dla Klubu . Prezesa i jego krwiodawców.
 5. Prezes Klubu HDK PCK „Dar Serca” wręczył pamiątkowe dyplomy za wspieranie klubu i idei Czerwonokrzyskiej Burmistrzom Dzielnic Bielany, Żoliborz, Wilanów, przedstawicielom parafii oraz zaproszonym osobom i instytucjom.
 6. Delegacje klubów HDK PCK przybyłe na uroczystość przekazały 14 okolicznościowych upominków, ”adresów” ,odznak klubowych oraz statuetek na ręce Prezesa Klubu

Po wyprowadzeniu sztandarów  odczytano list od Pana Jacka Skryckiego, syna wieloletniego zmarłego już członka klubu „Dar Serca” Ryszarda Skryckiego z podziękowaniem za zaproszenie i życzeniami dalszej owocnej działalności klubu

W części artystycznej wystąpiła :
Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Nadarzyna. Pod batutą dyrygenta Mirosława Chilmanowicza dała niezapomniany 50 – minutowy koncert. Były wspólne śpiewy i tańce 🙂 . Były również bisy

Galę prowadzili Weronika Smulewicz – Korol i Marek Molak. Dziękujemy

Po koncercie na gości czekał tort i poczęstunek w patio gdzie dzielono się wrażeniami z Gali.

Wszystkim obecnym dziękujemy i do zobaczenia na naszych akcjach poboru krwi !

 

Autor wpisu