2022.06.03 Festiwal nauki - Piotr Szklany

Przedstawiciel Zarządu MOO PCK ds. krwiodawstwa Piotr Szklany, brał udziałjako ekspert d. krwiodawstwa na Festiwalu Nauki. Po raz kolejny murach XLVIII LO drużyny z ochockich szkół rywalizujące ze sobą w obszarze nauk nie tylko ścisłych. Festiwal organizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej we współpracy z XLVIII LO i szkolą podstawowa nr 264 im. Gabrieli Mistral odbył się pod patronatem Ochota - dzielnica m.st. Warszawy

Dyrektor Katarzyna Cozel – Starewicz wraz z całą społecznością XLVIII LO, dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej p. Kinga Stępień oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 264 im. G. Mistral p. Małgorzata Różańska miały przyjemność zaprosić do naszej siedziby 8 pięcioosobowych drużyn z: XXI LO im. H. Kołłątaja, VII LO im. J. Słowackiego, XIV LO im. S. Staszica, LXIX LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944, CLX LO im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota", Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1, Zespołu Szkół nr 4 im. E. Kwiatkowskiego 9 oraz XLVIII LO im. E. Dembowskiego wraz z opiekunami, ekspertów, którzy przygotowali i przeprowadzili dla młodzieży stoliki eksperckie oraz Zarząd Dzielnicy Ochota: burmistrz Dorotę Stegienkę, z-cę burmistrza p. Sławomira Umińskiego i p. Grzegorza Wysockiego, naczelnika Wydział Oświaty i Wychowania Dzielnicy Ochota p. Krzysztofa Grochowskiego, naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota p.Mirosława Starzyńskiego, kierownik Zespołu Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ochota p. Joannę Pawłowską-Koper, prezes Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" p. Magdalenę Szlom, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota oraz p. Katarzynę Omen.

Drużyny rywalizowały wykonując przygotowane dla nich zadania przy stolikach eksperckich. W tym roku swoją obecnością zaszczycili nas:

  1. prof. Andrzej Wysmołek Wydział Fizyki UW „Ciśnienie atmosferyczne, jak je odczuwamy, jak je mierzymy”
  2. dr hab. Monika Kresa Wydział Polonistyki UW „Co poZDROWer”
  3. dr Krzysztof Karpierz Wydział Fizyki UW „Ciepło/zimno w przeziębieniu a ciepło w fizyce”
  4. dr Krystyna Heland – Kurzak APS „Promocja zdrowia psychicznego”
  5. mgr inż. Piotr Szklany PCK „ Krwiodawstwo i krwiolecznictwo”
  6. mgr Justyna Koczwarska Wydział Biologii UW „Stawonogi krwiopijne i ich rola w przenoszeniu chorób”
  7. mgr Marcin Mińkowski „Zdrowie w podróży”
  8. mgr inż. Renata Sapińska XLVIII LO „Zdrowie na co dzień”

Zwycięzcom i nagrodzonym gratulujemy, wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i mamy nadzieję na kolejną edycję w przyszłym roku. Szczególne podziękowania kierujemy do p. Anny Kilen i p. Moniki Częstochowskiej, które wzięły na siebie ciężar przygotowania tegorocznego festiwalu.

I-m-ce zajęła drużyna  XLVIII LO im. E. Dembowskiego w Warszawie

II-m-ce zajęła drużyna XIV LO im. Stanisława Staszica

III m-ce VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Warszawie

Autor wpisu