Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „NADZIEJA” przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu świętował Jubileusz 10-lecia działalności. Uroczystość z tej okazji odbyła się 19 maja 2018 roku. Obchody klubowego jubileuszu zbiegły się z 60-leciem Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.  Miejscem uroczystości było Starostwo Powiatowe w Radomiu.

Patronat Honorowy nad obchodami objął Starosta Radomski Mirosław Ślifirczyk. Wśród zaproszonych gości były następujące osoby: Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Teresa Jadwiga Bartosiewicz, Leszek Margas – Wicestarosta Radomski, Józef Bakuła – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu.

Polski Czerwony Krzyż reprezentowali: Sławomir Kaczyński – Przewodniczący Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK, Honorata Krzywoń – dyrektor Biura Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK w Warszawie, Tadeusz Kowalewski – prezes Oddziału Rejonowego PCK w Legionowie i członek Prezydium KR HDK PCK, Marek Kicior – prezes Oddziału Rejonowego PCK w Radomiu, Dyrektora Radomskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa reprezentowały: Katarzyna Stanios i Anna Neumann. Wśród gości byli również: prezes Klubu HDK PCK „Kropelka Sprawiedliwości” przy Areszcie Śledczym w Radomiu Sławomir Tarabasz i Konrad Szymański – wiceprezes tegoż Klubu oraz członkowie-założyciele Klubu, wieloletni działacze i krwiodawcy czerwonokrzyscy.

Po przywitaniu wszystkich gości prezes Klubu Mirosław Szymański omówił działalność klubu, natomiast działalność Ruchu Honorowego Krwiodawstwa na przestrzeni 60 lat przedstawił Sławomir Kaczyński. Miłym akcentem tych uroczystości były podziękowania oraz wyróżnienia dla działaczy i krwiodawców za długoletnią działalność, na rzecz ratowania życia drugiego człowieka, dla następujących osób:

Pan Janusz Piątek został wyróżniony odznaką Ministra Zdrowia „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla zdrowia Narodu”, Sławomirowi Mańkowskiemu nadano Godność Członka Honorowego PCK zatwierdzony przez Zjazd Krajowy PCK a akt nadania podpisał Prezes PCK Stanisław Kracik, Odznaką Honorową PCK trzeciego stopnia został wyróżniony Klub HDK PCK „NADZIEJA” przy PUP w Radomiu, Odznakę Honorową czwartego stopnia przyznano małżeństwu Justyna i Dariusz Brożyna oraz Maćkowi Dębickiemu – członkom Klubu.

Na wniosek Starosty Radomskiego Kapituła Medalu „Zasłużony dla Powiatu Radomskiego” przyznała Medale „Zasłużony dla Powiatu Radomskiego” następującym osobom: Mirosławowi Szymańskiemu, Justynie Brożyna oraz Stanisławowi Skorzy. Akt nadania podpisała Przewodnicząca Kapituły Pani Teresa Jadwiga Bartosiewicz. Na wniosek Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Radomiu i prezesa Klubu – wyróżniono 12 osób Medalem z okazji 60 lat Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

Miłym akcentem tego spotkania były gorące słowa podziękowania dla wszystkich krwiodawców, które popłynęły z ust Pani Honoraty Panufnik –  mamy dziewięcioletniej córki Amelki, dla której wielokrotnie organizowano akcję oddawania krwi, w  celu  ratowania jej życia kiedy miała trzy latka.

W tym dniu podziękowania dla krwiodawców kierowały wszystkie osoby zaproszone na spotkanie, natomiast prezes Klubu zapewnił wszystkich, że będziemy działać na rzecz ratowania życia drugiego człowieka „do końca świata i dwa dni dłużej”.

MS

Autor wpisu