Dzień Ratownictwa Medycznego

Koło szkolne PCK przy Szkole Podstawowej nr 100 w Warszawie rozwija działalność W dniu 13 października 2021 roku obchodziliśmy Dzień Ratownictwa Medycznego. Z tej okazji Szkolne Koło PCK przeprowadziło zajęcia szkoleniowe w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej.

Członkowie Koła PCK – uczniowie z klas 8 i opiekun Pan Michał Mikulski – uczyli dzieci prawidłowych czynności związanych z resuscytacją i pozycją boczną bezpieczną zgodnie z nowymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji 2021. Cieszymy się, że mamy już grupę uczniów, którzy znają podstawy udzielania pierwszej pomocy. Liczymy, że ta grupa uczniów z czasem będzie liczniejsza i co raz lepiej wyszkolona w niesieniu pomocy potrzebującym osobom.

Dzień Ratownictwa Medycznego Dzień Ratownictwa Medycznego Dzień Ratownictwa Medycznego Dzień Ratownictwa Medycznego Dzień Ratownictwa Medycznego

Opracował: Opiekun Szkolnego Koła PCK Pan Michał Mikulski

Autor wpisu