Dzień Kombatanta

15 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Kombatanta. Został on ustanowiony, aby oddać hołd wszystkim – żołnierzom, partyzantom oraz cywilnym uczestnikom ruchu oporu, którzy walczyli o wolność i niepodległość swoich państw. Z tej też okazji za chwilę wyruszamy z życzeniami i drobnymi upominkami do naszych KOMBATANTÓW - podopiecznych Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Dziękujemy za Wasze poświęcenie i zapewniamy o naszej pamięci.

Autor wpisu