logopck

Konto bankowe

Konto główne:  Milenium Bank    14 1160 2202 0000 0002 0338 5593

Konto ogólne – środki finansowe przeznaczone na cele statutowe, zbiórki publiczne,  na dożywianie, pomoc.

Konto dotacyjne  :  Bank Millennium: Numer konta: 81 1160 2202 0000 0002 0932 7383

Konto dotacyjne –  przeznaczone na środki pochodzące z dotacji i darowizn celowych na finansowanie programów pomocowych, placówek oparcia społecznego, klubów integracyjnych PCK dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, honorowych krwiodawców,  pierwszą pomoc.

Należy dokonać zapisu na jaki cel wpłacamy

POMAGAJ Z NAMI !