SONY DSCSpotkanie   honorowych    krwiodawców  i  ich  rodzin   z  okazji  Dni  Krwiodawstwa PCK  – 2016  zorganizowane przez Oddział Rejonowy PCK Warszawa Południe

W dniu  26 listopada 2016 roku odbyła się uroczystość wyróżnienia  zasłużonych działaczy ruchu honorowego krwiodawstwa z  20  klubów HDK PCK działających na terenie OR PCK Warszawa Południe .W spotkaniu uczestniczyli :

 • Zastępca Burmistrza  Ursynowa Pan Rafał Miastowski  / który jest członkiem Klubu HDK PCK Zasłużonym Honorowym Dawcą Krwi i oddał ponad 40 litrów krwi  /.
 • Gospodarza  obiektu reprezentował  Przewodniczący Związków Zawodowych Pan  Andrzej Koniec
 •  V-ce Przewodniczący Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK Pan Mariusz Malewicz
 • Prezesi Klubów HDK PCK
 • Krwiodawcy i ich rodziny

Podczas spotkania wręczono :

 • 2   Odznaki „Honorowy Dawca Krwi -Zasłużony dla Zdrowia Narodu „
 • 11   Odznak Honorowych PCK I , II , III i IV stopnia
 • 3   Kryształowe Serca
 • 8   odznak ZHDK I stopnia
 • 12   odznak ZHDK II stopnia
 • 22   odznak ZHDK III stopnia
 • 3   odznaki Klubu HDK PCK im. Zofii Szlenkierówny
 • 2    odznaki  Klubu HDK PCK im. Janusza Korczaka
 • 3   puchary dla najlepszych Klubów HDK PCK w roku 2016 na terenie OR CK Warszawa  Południe
 • 16   okolicznościowych dyplomów

Spotkanie zorganizowano w centrum szkoleniowym Elektrociepłowni Siekierki w chodzącej w skład PGNiG Termika S.A. Uczestniczyło w nim ok.140 krwiodawców i ich rodzin

Wyróżnienia wręczali:

 • Prezes OR PCK Warszawa Południe i jednocześnie Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa –  Pan  Włodzimierz Warwas
 • V-ce Przewodniczący Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa  Pan Mariusz Malewicz
 • członkowie zarządu Oddziału Rejonowego PCK Warszawa Południe :
 • Jacek  Okraszewski
 • Marek  Ogieniewski

Wyróżnieni otrzymali „ gadżety” promujące krwiodawstwo / kropelki  , notesy  i długopisy  /. Podczas spotkania przy kawie, herbacie i ciasteczkach Prezes OR PCK Warszawa Południe przekazał okolicznościowe sprawozdanie z działalności w roku 2016.

« z 2 »

Na okolicznościowym ekranie przekazywano przez cały okres trwania  imprezy slajdy z imprez PCK organizowanych w poprzednich latach 2006 -2015 Obecne na imprezie dzieci otrzymały  świąteczne   „ pluszaki”.

Opracował : W. Warwas

Zdjęcia :  J. Okraszewska

Autor wpisu