PCK Krwiodawstwo

14 Czerwca – Światowy Dzień Krwiodawcy Z tej okazji, w imieniu Prezydium Mazowieckiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa w Warszawie, składam wszystkim krwiodawcom wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń a w
szczególności dużo zdrowotności. Podzielmy się tym co mamy najcenniejsze „kroplą krwi – kroplą życia”

Życzenia składa

Mirosław Szymański
Przewodniczący Rady

Z kart historii:
Święto zostało ustanowione 14 czerwca 2004 roku przez Światową Organizację  Zdrowia (WHO), Międzynarodową Federację Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC), Międzynarodową Federację Organizacji Krwiodawców oraz Międzynarodowe Towarzystwo Transfuzjologiczne. Wydarzenie to jest okazją do podziękowania honorowym krwiodawcom za ratujący życia dar i podniesienie świadomości na temat potrzeby regularnego oddawania krwi w celu zapewnienia dostępnej, wysokiej jakości i bezpiecznej krwi oraz produktów krwiopochodnych dla potrzebujących pacjentów w różnym wieku.

„Oddając krew – dajemy Wiarę i Nadzieję”

Autor wpisu