22 - 26 listopada Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK wszystkim Honorowym Dawcom Krwi, wolontariuszom i sympatykom Ruchu HDK PCK, w imieniu Prezydium Mazowieckiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie, składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia,  satysfakcji z ratowania zdrowia i życia innych ludzi, szczęścia oraz sukcesów zawodowych. Dziękujemy za cząstkę siebie, jaką bezinteresownie oddajecie potrzebującym, chorym w szpitalach oraz za pomoc i pracę jaką wykonujecie promując ideę honorowego krwiodawstwa. Dziękujemy również pracownikom publicznej służby krwi przekazując podziękowania za ich dobrą współpracę.

Z kart historii:
W 1972 roku Polski Czerwony Krzyż doceniając zasługi honorowych dawców krwi ustanowił Dni Honorowego Krwiodawstwa, które niezmiennie obchodzone są w dniach 22 – 26 listopada. Jest to święto wszystkich Honorowych Dawców Krwi, ale i jednocześnie okazja do podziękowań za „cząstkę siebie – dar krwi –– kropelkę życia”

W imieniu Prezydium Rady życzenia przesyła:
Mirosław Szymański – przewodniczący MOR HK PCK

Autor wpisu