2022.11.19 Dni HDK OR Warszawa-Pd

Uroczyste spotkanie krwiodawców, działaczy i sponsorów PCK zorganizowane przez Oddział Rejonowy PCK Warszawa Południe z okazji „DNI KRWIODAWSTWA 2022”

W dniu 19 listopada 2022 roku w Sali Konferencyjnej PGNiG Termika S.A odbyła się uroczystość wyróżnienia działaczy i krwiodawców PCK działających w strukturach Oddziału Rejonowego Warszawa Południe

I. Rozpoczęcie uroczystości :

 • Uczestnicy po powstaniu wysłuchali Hymnu PCK którym jest Pieśń o Czerwonym Krzyżu. Autorami są Irena Prusicka (słowa) Aleksander Rosłan (muzyka).
  Oficjalnie Hymn został przyjęty przez IX Krajowy Zjazd Polskiego Czerwonego Krzyża 18 listopada 1989 r.
 • Powitanie gości przez Prezesa Oddziału Rejonowego PCK Warszawa Południe Pana Włodzimierza Warwasa w osobach :
  - Pana Rafała Miastowskiego Burmistrza Dzielnicy Mokotów / który od wielu lat jest członkiem Klubu HDK PCK w naszym Oddziale Rejonowym i oddał ponad 52 litry krwi/
  - Pana Mariusza Malewicza członka Zarządu Głównego PCK i jednocześnie Przewodniczącego Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa
  - Pana Mirosława Szymańskiego V-ce Prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Radomiu i jednocześnie Przewodniczącego Mazowieckiej Okręgowej Rady HDK
  - Pana Michała Bieńkowskiego Dyrektora Elektrociepłowni Siekierki i ciepłowni Kawęczyn
  - kadry oficerskiej ,chorążych i podoficerów wojska polskiego z klubów HDK przy I Bazie Lotnictwa Transportowego oraz Klubu HDK PCK S.R.O. Warszawa
  - krwiodawców i ich najbliższych z następujących Klubów HDK PCK :
 • przy 1 Bazie Lotnictwa Transportowego
 • przy Miejskich Zakładów Autobusowych i Tramwajach Warszawskich
 • przy Straży Miejskiej m.st.Warszawy przy Wojskach Obrony Terytorialnej S.R.O Warszawa
 • przy Centrali PKP Polskich Linii Kolejowych
 • Klubu Krewki Ursynów
 • przy PKP Energetyka
 • przy Służbie Ochrony Państwa
 • przy Urzędzie Dzielnicy w Ursusie
 • przy Klubie „Orlich Gniazd”
 • Klubu „Krewcy Legioniści”
 • przy Oddziale Rejonowym PCK Warszawa Południe
 • przy PGNiG Termika S.A.

 

II .  Okolicznościowy referat podsumowujący działania krwiodawców w 2022 roku wygłosił Prezes Oddziału Rejonowego Pan Włodzimierz Warwas.
III. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia , odznaki i wyróżnienia niżej wymienionym osobom :

ODZNAKĘ „HONOROWY DAWCA KRWI – ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU„ / kalendarz + długopisy z logo PCK /

otrzymała :
1 . Pani Zuzanna Ewa MALANOWSKA

ODZNAKI HONOROWE POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA / kalendarze + długopisy z logo PCK /

otrzymali :
Odznakę Honorową PCK II stopnia :

 1. Pan Robert GONTA

Odznakę Honorową PCK III stopnia :

 1. Pani Izabella GRABOWSKA
 2. Pan Robert BARSKI
 3. Pan Marcin GRABOWSKI
 4. Pan Andrzej ZYCH

Odznakę Honorową PCK IV stopnia :

 1. Pani Janina WUDKOWSKA
 2. Pan Wiesław SITKIEWICZ
 3. Pani Justyna WYŁUDEK
 4. Pani Izabella SZYMANEK
 5. Pan Wojciech WYRZYKOWSKI
 6. Pan Dariusz NOSOWICZ
 7. Pan Rafał KRÓLICKI
 8. Pan Rafał PUCZKA

- KRYSZTAŁOWE SERCE- najwyższe wyróżnienie w ruchu honorowego krwiodawstwa w Polsce / kalendarz + długopisy z logo PCK /

otrzymali :

 1. Pan Robert GONTA
 2. Pan Marek OGIENIEWSKI
 3. Pan Piotr SZKLANY

- ODZNAKI Zasłużony Honorowy Dawca Krwi / kalendarz + długopisy z logo PCK /
otrzymali:

Odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi PCK” I st.

 1. Konrad GRUSZCZYŃSKI
 2. Arkadiusz MACIEJAK

Odznakę ”Zasłużony Honorowy dawca Krwi PCK”II st.

 1. Wioletta FILIPOWICZ
 2. Robert BOLIMOWSKI
 3. Daniel BRZEŻIŃSKI
 4. Grzegorz KĘDZIORA + ZHDK III st
 5. Daniel KUĆ
 6. Piotr ZAWADKA

Odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi PCK” III st.

 1. Mirosław GĄSAK
 2. Tomasz KRASUSKI
 3. Krzysztof POLAKOWSKI
 4. Paweł POPŁAWSKI
 5. Adrian SZYDLIK

KRZYŻ KORONNY - otrzymał senior Prezesów Klubów HDK działających w OR PCK Warszawa Południe / kalendarz + długopisy z logo PCK /

 1. Pan Jan BACZEWSKI

MEDAL ZŁOTEGO SERCA / kalendarz + długopisy z logo PCK /

otrzymali :

 1. Pan Mariusz MALEWICZ
 2. Pan Tomasz OKINCZYC
 3. Pan Piotr SZKLANY
 4. Mirosław SZYMAŃSKI

Medalem Angelus Vitae (Anioł Życia) / kalendarz + długopisy z logo PCK wyróżniono :

 1. Ksiądz Krzysztof STĄPOR MIC
 2. Pan Leszek GRUSZCZYŃSKI
 3. Pan Bogusław Maria DUDA
 4. Pan Marek NOWIŃSKI
 5. Pan Jarosław Piotr GROT
 6. Pan Krzysztof Karol PAŚNIK
 7. Pan Marek PAŚNIK
 8. Pan Wacław Edmund KUREK
 9. Pan Michał JEŻYNA
 10. Pan Dariusz CHOJNACKI

Upominek rzeczowy w postaci zegarka elektronicznego - za całokształt 40 – letniej działalności w PCK i oddanie 63 litrów krwi - / kalendarz + długopisy z logo PCK /
otrzymała :

1 . Pani Anna GŁADYSZ

Dyplomy za promowanie honorowego krwiodawstwa oraz pomoc w organizacji otwartych akcji poboru krwi
otrzymali :

 1. Pan Dariusz CHOJNACKI
 2. Pan Adrian SZYDLIK
 3. Pan Tomasz KRASUSKI

Okolicznościowe puchary dla krwiodawców wyróżniających się wieloletnim oddawaniem krwi/ kalendarz z logo PCK
otrzymali :

 1. Ksiądz Krzysztof STĄPOR MIC
 2. Pan Robert BARSKI
 3. Pani Janina WUDKOWSKA
 4. Pani Izabella SZYMANEK
 5. Pan Wiesław SITKIEWICZ
 6. Pan Leszek GRUSZCZYŃSKI
 7. Pan Bogusław Maria DUDA
 8. Pan Marek NOWIŃSKI
 9. Pan Jarosław Piotr GROT
 10. Pan Krzysztof Karol PAŚNIK
 11. Pan Marek PAŚNIK
 12. Pan Wacław Edmund KUREK
 13. Pan Michał JEŻYNA
 14. Pan Konrad GRUSZCZYŃSKI

IV . Okolicznościowe wystąpienia zaproszonych gości

 1. Burmistrza Dzielnicy Mokotów Pana Rafała Miastowskiego
 2. Dowódcy 18 Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej płk Marka Pietrzaka
 3. Dyrektora Elektrociepłowni Siekierki i Ciepłowni Kawęczyn Pana Michała Bieńkowskiego

Wyróżnienia wręczali :

 • Pan Mariusz Malewicz członek zarządu głównego PCK i jednocześnie Przewodniczący Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża
 • Pan Mirosław Szymański V-ce Prezes OR PCK w Radomiu i jednocześnie Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa
 • Pan Włodzimiez Warwas Prezes OR PCK Warszawa Południe
 • Pan Piotr Szklany członek zarządu MOO PCK i OR PCK Warszawa Południe
 • Pan Marek Ogieniewski członek zarządu OR PCK Warszawa Południe
 • W imprezie wzięło udział 75 osób.
 • Podczas imprezy rozprowadzano znaczki organizacyjne PCK , miniaturki odznak ZHDK, długopisy oraz kalendarze.
 • Wszyscy do dyspozycji mieli bufet z napojami / kawą , herbatą ,sokami owocowymi i wodę mineralną / jabłkami oraz słodyczami / cukierki , batony , czekolada ,ciastka, guma balonowa , wafle czekoladowe itp./

Opracował : Prezes OR PCK Warszawa Południe – Włodzimierz Warwas

« z 2 »

Autor wpisu