Dni HDK Kozienice 2021

W dniu 23 października Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża i Klub HDK PCK przy Enei Wytwarzanie sp.z.o.o w Kozienicach zorganizował uroczyste obchody DNI Honorowych Dawców Krwi, które przypadają każdego roku w dniach 22-26 listopada ( z uwagi na sytuacją pandemiczną postanowiono przenieść je miesiąc wcześniej). Partnerem Wydarzenia jest Enea Wytwarzanie sp. z o.o..

Jednym z zadań własnych Gminy Kozienice, które realizuje OR PCK w Kozienicach jest "Promocja Honorowego Krwiodawstwa", kierowana nie tylko do osób dorosłych.

Jak ważny jest to ruch OR PCK uczy już najmłodszych mieszkańców naszego miasta i gminy, poprzez pogadanki, konkursy plastyczne i realizację programów edukacyjnych PCK. Do osób dorosłych kierowany jest konkurs letni "Oddaj krew w wakacje będziesz bezpiecznie odpoczywać", Turniej „Młoda krew ratuje życie", w którym udział biorą uczniowie szkół średnich. Sobotnie spotkanie było okazją do podziękowania Honorowym Dawcom Krwi za ich dar i poświęcenie.

Anna Puzio – Kierownik OR PCK w Kozienicach.

Autor wpisu