2023 plakat_budzet panstwa

Polski Czerwony Krzyż rozpoczął realizację zadania publicznego pn. „ŚWIADCZENIE I ORGANIZACJA USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA KOMBATANTÓW, W TYM ŻOŁNIERZY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO ORAZ DZIAŁACZY OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ ORAZ INNYCH UPRAWNIONYCH PRZEZ OCHOTNICZY KORPUS OPIEKUŃCZY OKO PCK.”
Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Rodzaj zadania publicznego: Wykonywanie usług opiekuńczych oraz zakup drobnych akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki nad kombatantami.

Termin realizacji: od maja do grudnia 2023

Projekt zakłada pomoc, która będzie realizowana na terenie m.st. Warszawy oraz w miejscowościach podwarszawskich poprzez świadczenie usług opiekuńczych w domu – 17 kombatantów, żołnierzy Powstania Warszawskiego, działaczy opozycji: chorym, samotnym i potrzebującym opieki na co dzień i w czasie choroby. Pomoc obejmuje zaspokojenie codziennych, niezbędnych potrzeb umożliwiających życie naszych podopiecznych w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zapewni również opiekę higieniczną podopiecznych, jak również otoczenia, w którym przebywają. Udzielenie pomocy przez Siostry PCK pozwoli kombatantom prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Przyczynią się do tego kontakty z otoczeniem, wspólne spacery, ćwiczenia ruchowe, czytanie. Siostry PCK będą również gotowe do zamawiania i wzywania wizyt lekarskich, załatwiania spraw urzędowych, pomocy w kontaktach z instytucjami użyteczności publicznej, wsparciu w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych oraz w zakupie niezbędnych leków zaleconych przez lekarza, pomocy w dotarciu do podmiotów prowadzących działalność leczniczo – rehabilitacyjną. Dzięki dofinansowaniu zrealizowanych zostanie 2510 godzin opieki domowej przez Siostry PCK.

Suma finansowania 92 500 zł, wartość projektu: 92 500 zł

2023 plakat_budzet panstwa

Autor wpisu