apel o krew

Biorąc pod uwagę obecną sytuację geopolityczną na wschodniej granicy naszej Ojczyzny oraz naszych sąsiadów na Ukrainie, zwracam się z gorącym apelem do wszystkich krwiodawców Ziemi Mazowieckiej o sukcesywne oddawanie krwi. Oddając krew tym samym uzupełniamy Banki Krwi we wszystkie grupy krwi.

Krew dla Ukrainy - Drodzy krwiodawcy

Zwracam się z prośbą do:

  • prezesów klubów Honorowych Dawców Krwi PCK,
  • prezesów Oddziałów Rejonowych Polskiego Czerwonego Krzyża o organizowanie na swoim terenie działania otwartych akcji honorowego oddawania krwi z przeznaczeniem dla osób poszkodowanych a potrzebujących z Ukrainy.

Krew można oddawać w siedzibach Regionalnych Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, oraz w „krwiobusach” – mobilnych punktach poboru krwi.
Każdą otwartą akcję należy wcześniej uzgodnić z właściwymi służbami RCKiK.

Oddając krew dajemy Wiarę i Nadzieję

Zwraca się z prośbą a zarazem i dziękuję za kropelkę życia – Serca Dar dla drugiego człowieka

Szymański Mirosław - Przewodniczący
Mazowieckiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa
Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie

Autor wpisu