PROGRAM PCK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OBYWATELI UKRAINY

W związku ze zbrojną agresją rosyjską na Ukrainę, uchodźcy ukraińscy mają prawo do otrzymania oficjalnej pomocy w znalezieniu pracy i miejsca zamieszkania w Polsce.

Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża otrzymał środki finansowe z Hiszpańskiego Czerwonego Krzyża na wsparcie zawodowe osób z Ukrainy i w ramach zadania oferuje bezpłatnie:

 1. Pomoc humanitarną materialną udzielaną w Warszawie oraz organizowanie transportu darów na Ukrainę
 2. Pomoc prawną – indywidualną, świadczoną w oddziale
 3. Pomoc psychologiczną – indywidualną, świadczoną w oddziale
 4. Informacje o rynku pracy w Polsce oraz wsparcie organizacyjne w znalezieniu zatrudnienia (w ramach Projektu Zatrudnieniowego PCK – start w styczniu 2023)
 5. Pomoc w napisaniu CV oraz listów motywacyjnych (w ramach Projektu Zatrudnieniowego PCK – start w styczniu 2023)
 6. Usługi tłumacza przysięgłego - (w ramach Projektu Zatrudnieniowego PCK – start w styczniu 2023)
 7. Kursy języka polskiego w zakresie podstawowym - (w ramach Projektu Zatrudnieniowego PCK – start w styczniu 2023)
 8. Szeroki zakres kursów zawodowych - (w ramach Projektu Zatrudnieniowego PCK – start w styczniu 2023), wstępnie proponujemy m.in.:
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Kurs prawa jazdy
 • Kursy opieki nad dziećmi
 • Kursy księgowości – podstawy
 • Kurs manicure
 • Kurs permanentnego makijażu brwi/kurs makijażu/kurs kosmetyczny I i II stopnia
 • Kursy fryzjerskie
 • Kursy operatorów wózków widłowych
 • Kurs asystenta opiekuna osoby niepełnosprawnej

Po szczegółowe informacje zapraszamy do kontaktu z sekretariatem biura: +48 780 771 106

Polski Czerwony Krzyż bazuje na bogatym doświadczeniu i wsparciu międzynarodowych stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, dzięki czemu przekazujemy Uchodźcom z Ukrainy wielomilionową pomoc finansową, rzeczową, szkoleniową, psychologiczną i prawną, a w ramach obecnego projektu rozszerzamy wsparcie w zakresie pomocy w poszukiwaniu i znalezieniu pracy oraz profesjonalnych szkoleń zawodowych.

PROGRAM PCK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OBYWATELI UKRAINY

Autor wpisu