Zbiórki krwi

Białokrewka
Komenda Stołeczna Policji
PKP Energetyka