Akcja w Ząbkach

W dniu 14.03.2021 r. na terenie Miejskiego Centrum Sportu w Ząbkach odbyła się kolejna akcja poboru krwi zorganizowana przez Klub HDK PCK S.R.O. 54.

Spośród  53 osób które zgłosiły się celem oddania krwi lekarz wyraził zgodę 42 krwiodawcom aby oddały krew . Pozyskano  18,900 ml  krwi.

Dziękujemy krwiodawcom i personelowi „krwio-busa” CKiK w Warszawie za sprawny przebieg akcji.

Opracował :

Rajewski Robert – Prezes Klubu HDK PCK

Autor wpisu