Informacja o zbiórce publicznej przeprowadzonej przez Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie w dniach 9-10.12.2017 roku ramach akcji świątecznej „Godne Dzieciństwo”.

Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie przeprowadził w dniach 9-10. grudnia br. zbiórkę publiczną w sklepach „Tesco”, w ramach akcji świątecznej „Godne Dzieciństwo”.

W kweście uczestniczyli członkowie Zarządu i pracownicy Mazowieckiego Oddziału Okręgowego, a także młodzież SIM i wolontariusze ze Szkół Podstawowych nr 384 i 231 w Warszawie oraz Gimnazjum Dwujęzycznego The Middle International School of Warszawa.

W dniach 9-10 grudnia 2017 r. w ramach akcji „Godne Dzieciństwo”, przeprowadzonej w sklepach „Tesco” przy ul. Połczyńskiej 121/125 i ul. Młynarskiej 8/12, zebrano środki pieniężne w kwocie 1.595,97 zł.

Zebrane środki zostaną przeznaczone na pomoc dla dzieci z rodzin najuboższych                 i potrzebujących.

Wszystkim Darczyńcom dziękujemy za wsparcie naszej akcji.

Autor wpisu