Akcja edukacyjna HDK PCK SRO 54

W dniach 05 -13.05.2021 r. w Szkole Podstawowej nr 380 im. Jana

Pawła IIw Warszawie przy u. Krasiczyńskiej 4/6 odbył się cykl zajęć edukacyjnych pn. „Dlaczego powinniśmy oddawać krew?”.
W warsztatach zorganizowanych we współpracy Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK "S.R.O. 54", Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie oraz 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej udział wzięło piętnaście klas nauczania początkowego.
W trakcie godzinnych zajęć młodzi uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się :

  • czym jest krew
  • jakie mamy grupy krwi
  • jakie są jej składniki
  • jakie pełni funkcje w organizmie
  • jak istotnym jest możliwość pomocy innym, poprzez angażowanie się w ideę honorowego krwiodawstwa.

Mamy nadzieję, że dzięki dużemu zróżnicowaniu oraz ciekawej formie materiałów edukacyjnych przygotowanych przez RCKiK w Warszawie uda nam się dołożyć cegiełkę do tworzenia nowego pokolenia krwiodawców

Zajęcia były poprowadzone przez członka zarządu naszego klubu / nauczyciela SP. nr 380.
W maju 2021 r będziemy jeszcze organizować konkurs plastyczny o tematyce krwiodawczej.
Finał akcji odbędzie się w dniu 01.06.2021 r. a na zakończeniu będzie rozdanie nagród najlepszym oraz otwarta akcja poboru krwi, ukierunkowana na nauczycieli oraz rodziców uczniów z tej szkoły.

Opracował :
Na podstawie informacji Klubu -Włodzimierz Warwas Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa

Autor wpisu