W dniu 2 marca 2019 roku Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Biało-Krewka” działający przy Urzędzie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy zorganizował 10 akcję honorowego krwiodawstwa . Podczas otwartej akcji poboru krwi rejestrowano również potencjalnych dawców szpiku. Gościny udzieliła Galeria Północna. Pozyskano 16,2 litra krwi.. W sumie krew oddało 36 osób, spośród 51 zarejestrowanych. Ponadto zarejestrowano 40 potencjalnych dawców szpiku w bazie DKMS. Następna akcja poboru krwi krwi odbędzie się 6 kwietnia  2019 r. przed Galerią Północną na Białołęce.

Opracował:
Piotr Powała
Wiceprezes Klubu HDK PCK „Biało-Krewka”

Autor wpisu