Ś.P. Maria hr. TARNOWSKA (1880-1965)

z książąt Światopełk-Czetwertyńskich małżonka Adama hr. Tarnowskiego z Dzikowa, dyplomaty.

Siostra Austriackiego Czerwonego Krzyża w latach I wojny św.

Siostra przełożona ruchomych szpitali polowych PCK na frontach wojen 1919-1920.
W listopadzie 1920 r. odznaczona Krzyżem Walecznych.

W okresie II RP od 1921 r. członek Komitetu Głównego, a następnie Rady Głównej PCK, od 1927 r. członek Zarządu Głównego PCK.

Od 1921 r. przewodnicząca Sekcji Sióstr, następnie Komisji Sióstr PCK.

Inicjatorka powołania i przewodnicząca Korpusu Sióstr PCK.

Odznaczona Medalem im. Florence Nightingale.

Dekretem Prezydenta II RP 25 lutego 1939 r. odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W latach okupacji niemieckiej wiceprezes Zarządu Głównego PCK, Delegat Zarządu w Krakowie, siedzibie władz.

Brała udział w rokowaniach z Niemcami podczas Powstania Warszawskiego w sprawie ewakuacji ludności cywilnej, rannych i chorych.

Major Armii Krajowej, w Wojskowej Służbie Kobiet Komendy Głównej AK
29 września 1944 r. odznaczona przez Komendanta Głównego AK Krzyżem Zasługi z Mieczami.
Więziona przez gestapo i UB.

Zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej z 29 sierpnia 1945 r. usunięta z Zarządu Głównego PCK.

Postanowieniem Prezydenta RP z 4 lipca 2016 r. odznaczona pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

W dniu 10 czerwca 2020 r. o godz. 18.00 w kościele Wizytek w Warszawie, w 55. rocznicę śmierci, zostanie odprawiona msza św. w Jej intencji, o czym zawiadamia Jan A. Tarnowski z Dzikowa

Autor wpisu