Dni HDK 2019 w Przysusze

W Przysusze odbyły się obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa połączone z  obchodami 100-lecia istnienia Polskiego Czerwonego Krzyża

 26 listopada 2019r.w Domu Kultury w Przysusze odbyły się obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa połączone z obchodami 100-lecia istnienia PCK. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele struktur PCK min. Jerzy Czubak Prezes Honorowego Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK, Mirosław Szymański, członek Kapituły „Kryształowego Serca”, Prezes Klubu HDK „Nadzieja” w Radomiu, Dominik Purgal Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu wraz z Panią Katarzyną Stanios odpowiedzialną w Centrum za promocję, współpracę ze środowiskiem i pozyskiwanie dawców krwi, Stanisław Kośla Prezes OR PCK w Białobrzegach oraz samorządowcy:

  • Marek Kilianek Wicestarosta Powiatu Przysuskiego,
  • Tomasz Matlakiewicz Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha,
  • Marian Wesołowski Wójt Gminy Rusinów,
  • Marek Zieliński Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Przysucha,
  • nadkom. Zbigniew Siczek Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Przysusze, st. asp. Aneta Wilk,
  • mł. bryg. Marcin Sokół Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej,
  • Zofia Szymańska Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1  im. Jana Pawła II w Przysusze
  • Wicedyrektor Elżbieta Karkoszka,
  • Dorota Cieślikowska Dyrektor PSP w Skrzyńsku,

przedstawiciele lokalnych firm oraz wielu zaproszonych gości, członkowie PCK, honorowi krwiodawcy, wolontariusze i młodzież. Uroczystość była poświęcona członkom PCK i wolontariuszom, a w jej trakcie honorowym krwiodawcom, osobom zasłużonym i wspierającym działalność PCK w naszym regionie, wręczono wyróżnienia oraz odznaczenia państwowe i honorowe PCK. Organizator spotkania Pan Franciszek Filipczak Prezes OR PCK w Przysusze przybliżył w skrócie kilka istotnych faktów z historii PCK, okoliczności powstania tej najstarszej organizacji humanitarnej, wspomniał założycieli i zasłużonych działaczy.

W trakcie obchodów młodzież szkolna zaprezentowała krótki program artystyczny oraz odśpiewany został hymn czerwonokrzyski. Na zakończenie na ręce Pana Franciszka Filipczaka skierowane zostały min. przez Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha Tomasza Matlakiewicza, Wicestarostę Powiatu Przysuskiego Marka Kilianka oraz Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu Dominika Purgala słowa uznania i podziękowania za wieloletnie wypełnianie szlachetnej misji niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, za propagowanie idei czerwonokrzyskich, humanitaryzm i kształtowanie postaw altruistycznych, za popularyzowanie i prowadzenie akcji krwiodawstwa, a tym samym ochronę wartości najcenniejszej – ludzkiego życia.

Autor wpisu