Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018

Zmiana do Wytycznych  Instytucji Zarządzającej

dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej  Potrzebującym

w Podprogramie 2018

  

W Wytycznych wprowadza się następującą zmianę:

1. W punkcie 11. Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej na końcu akapitu dodaje się przypis dolny następującej treści:

 

W  związku  z  wejściem  w  życie  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  11  lipca  2018  r. 
w sprawie  zweryfikowanych  kryteriów  dochodowych  oraz  kwot  świadczeń  pieniężnych
z pomocy  społecznej (Dz.  U.  z 2018  r.  poz.  1358), od dnia  1  października 2018  r.,  kryterium dochodowe  wynosi  odpowiednio:  1  402  PLN  dla  osoby  samotnie  gospodarującej  oraz 1  056 PLN dla osoby w rodzinie.

 

Niniejsze wytyczne stosuje się od dnia 1  października 2018 roku.

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie

 sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:

1.   organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

2.    racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł  na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,

4.   prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

1.    Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej

2.    Sposób kwalifikacji:

  • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
  • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
  • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia.

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

  1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych  ( OPL ) w formie paczek żywnościowych lub posiłków.
  2. Paczka żywnościowa to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo,  a wchodzących  skład zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje: ( kg )
  3. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
  4. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
  5. Żywność wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.
1 groszek z marchewką 3,6
2 fasola biała 3,6
3 koncentrat pomidorowy 1,6
4 buraczki wiórki 1,05
5 powidła śliwkowe 1,8
6 makaron jajeczny 4,5
7 makaron kukurydziany 0,5
8 ryż biały 3
9 kasza gryczana 1,5
10 herbatniki maślane 0,8
11 mleko UHT 7
12 ser podpuszczkowy 2,4
13 szynka drobiowa 3
14 szynka wieprzowa 2,1
15 pasztet wieprzowy 0,64
16 kabanosy wieprzowe 0,36
17 filet z makreli 1,7
18 cukier 4
19 miód nektarowy 0,4
20 olej rzepakowy 4
21 gołąbki w sosie pomidorowym 1,6

Autor wpisu