Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018

Realizacja Podprogramu 2018 w ramach Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Jakie działania obejmuje Podprogram 2018 r.   realizowany przez Mazowiecki Oddział Okręgowy PCK (OPR) ?

Głównymi kierunkami Podprogramu 2018 realizowanymi przez Polski Czerwony Krzyż na terenie województwa mazowieckiego są:

  • objęcie zasięgiem terytorialnym grup osób najbardziej potrzebujących w celu zapewnienia pomocy żywnościowej,
  • aktywizacja oraz integracja społeczna osób objętych pomocą żywnościową poprzez działania w ramach środków towarzyszących.

W ramach Podprogramu 2018 Mazowiecki Oddział Okręgowy PCK (OPR) przewiduje objęcie pomocą żywnościową 7000 najbardziej potrzebujących osób oraz rodzin, którym w trakcie całego okresu dystrybucji zostaną bezpośrednio dostarczone  35000 szt. nieodpłatnych paczek żywnościowych.

W skład wydanej jednorazowo paczki wchodzą co najmniej trzy artykuły z różnych grup towarowych, a cały zestaw żywnościowy obejmuje 19 artykułów spożywczych (warzywnych,  owocowych, skrobiowych, mlecznych, mięsnych oraz cukier i tłuszcze) zarówno dla osoby samotnie gospodarującej, jak i dla osoby w rodzinie.

Oprócz systematycznej pomocy żywnościowej, Podprogram 2018 w Województwie Mazowieckim obejmuje działania w ramach środków towarzyszących. Ich celem jest aktywizacja społeczna oraz włączenie osób w trudnej sytuacji życiowej w funkcjonowanie społeczności lokalnych.

Przykłady planowanych oraz realizowanych działań OPR w ramach środków towarzyszących: grupy wsparcia dla różnych kategorii osób (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne), warsztaty tematyczne wzmacniające samodzielność i kompetencje w zakresie umiejętności kulinarnych, dietetyki i zdrowego żywienia, programów edukacyjnych dotyczących zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego itp.


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2017 współfinansuje Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebujących. Finansowanie działań administracyjnych i towarzyszących prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla beneficjentów i organizacji partnerskich dotyczących informowania i komunikacji w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018

Realizacja Podprogramu 2018 w ramach Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Lista OPR w podprogramie 2018 w ramach Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Lp. Magazyny Adres Godziny otwarcia Koordynatorzy magazynów
1. Magazyn w Grodzisku Mazowieckim ul. Sportowa 29
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Wtorek, czwartek i piątek w godzinach
8:00-12:00
Bożena Bajkowska
bajkowska.b@vp.pl
tel. 693 613 243
2. Magazyn w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Partyzantów 7
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Poniedziałek- Piątek
10:00-14:00
Marian Wasierzyński
zr.nowydwormaz@pck.org.pl
tel. 600 223 969

Autor wpisu