Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017

 Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Warszawie w ramach projektu PO PŻ 2017  zgodnie z umową POPŻ/0/4/2017 zawartą dnia 17.08.2017r prowadził spotkania w ramach działań towarzyszących      w podległych magazynach w Pułtusku, Nowym Dworze Mazowieckim i Grodzisku Mazowieckim. Powyższe działania miały na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego oraz omówienie zwyczajów żywieniowych Polaków poprzez warsztaty kulinarne.

Magazyn w Nowym Dworze Mazowieckim zorganizował 4 spotkania w 2017 roku, które odbyły się w dniach: 14.11.2017, 21.11.2017, 5.12.2017, 16.12.2017. W działaniach wzięły udział 124 osoby, w tym ok 77% kobiet. Spotkania zaczynały się od godzinnych warsztatów kulinarnych w czasie których przygotowywane były potrawy             w 3 mniejszych podgrupach. Drugą godzinę uczestnicy spędzali na słuchaniu prelekcji pt: „Ryby w diecie Polaków”. Następną częścią spotkania było omawianie zwyczajów żywieniowych bożonarodzeniowych.

W 2018 roku do marca zorganizowano 6 spotkań, które odbyły się: 11.01.2018, 22.01.2018, 06.02.2018, 20.02.2018, 06.03.2018, 21.03.2018. W działaniach wzięły udział 153 osoby w tym 115 kobiet i 38 mężczyzn. Uczestnikami warsztatów było 9 osób w wieku do 15 lat oraz 17 osób powyżej 65 lat, 28 osób z orzeczeniem  o niepełnosprawności     i 5 osób ze środowisk marginalizowanych o zróżnicowanej sytuacji rodzinnej. Każde spotkanie rozpoczynało się od warsztatów kulinarnych, które uczestnicy przygotowywali w 3 mniejszych podgrupach. Następnie uczestnicy wysłuchali prelekcji na temat: „Jaja- zdrowe, czy nie?”. W ostatniej godzinie warsztatów uczestnicy dyskutowali na temat zwyczajów żywieniowych wielkanocnych w różnych rejonach Polski.

W kwietniu i maju zorganizowano 3 ostatnie spotkania, które odbyły się 10.04.2018, 24.04.2018 oraz 8.05.2018.          W warsztatach wzięło udział 70 osób. Spotkania rozpoczynały się przygotowywaniem sałatek zgodnie z tytułem prelekcji „Zdrowe żywienie w oparciu o wiosenne kompozycje”. W czasie degustacji przygotowanych dań uczestnicy zadawali pytania i dzielili się swoim doświadczeniem wprowadzania zdrowego żywienia do swojego codziennego jadłospisu.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia kulinarne, gdyż uczestnicy sami mogli przygotować potrawę. Równie owocne były dyskusje prowadzone w trakcie spotkań, co pokazywało chęć rozwoju ze strony uczestników, padało wiele pytań, uczestnicy byli otwarci i chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami.

Magazyn w Pułtusku zorganizował 5 spotkań w 2017 roku. W prelekcjach wzięło udział 88 osób w tym 4 osoby powyżej 65 roku życia i 6 osób niepełnosprawnych. Spotkania były prowadzone w formie wykładów.

W 2018 roku zorganizowano 7 spotkań, które odbyły się w dniach: 15.01.2018, 22.01.2018, 19.02.2018, 26.02.2018, 19.03.2018, 26.03.2018, 16.04.2018. W działaniach wzięło udział 92 osóby. Spotkania były prowadzone w formie prelekcji.

Tematy spotkań: 1.Tworzenie budżetu domowego; 2.Realizacja budżetu domowego i 3.Ekonomia prowadzenia gospodarstwa domowego  uwzględnieniem finansowych i rzeczowych dochodów rodziny w tym darów żywnościowych.

W trakcie spotkań padało wiele pytań. Dzięki podjęciu takich tematów uczestnicy rozszerzyli swoją wiedzę na temat zarządzania funduszami w swoim domu.

Magazyn w Grodzisku Mazowieckim zorganizował 20 spotkań (8 w 2017r i 12 w 2018r). Warsztaty odbyły się            w dniach: 27-28.11.2017, 29-30.11.2017, 22-23.01.2018, 25-26.01.2018, 25.04.2018, 26.04.2018 (po 2 spotkania dziennie). Udział wzięło 600 osób w tym 67% kobiet i 33% mężczyzn. Uczestnikami warsztatów były różne grupy wiekowe o zróżnicowanej sytuacji rodzinnej, m.in. osoby bezdomne, niepełnosprawne, a także migranci. Spotkania zaczynały się 2 godzinnymi warsztatami kulinarnymi w 3 podgrupach. W kolejnej godzinie uczestnicy słuchali prelekcji  na temat etapów żywienia, jego prawidłowych skutków oraz ubocznych form przygotowywania posiłków. Na końcu była konsumpcja sporządzonych potraw, podczas której prelegenci odpowiadali na pytania, jednocześnie podsumowując całą zdobytą przez uczestników wiedzę.

Początkowo uczestnicy nie śmiało  wykonywali zadania, podchodząc do nich sceptycznie.  Jednakże po prelekcji, która pozwalała na dyskusję uczestnicy bardzo śmiało się włączyli. Warsztaty otworzyły uczestników na nowe możliwości i wzmocniły ich kompetencję w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Warszawie w ramach projektu PO PŻ 2017  zgodnie z umową POPŻ/0/4/2017 zawartą dnia 17.08.2017r wydawał paczki żywnościowe w podległych magazynach w Pułtusku, Nowym Dworze Mazowieckim i Grodzisku Mazowieckim. Powyższe działania miały na celu poprawę sytuacji życiowej osób potrzebujących.

Na całym Mazowszu w okresie od sierpnia do marca wydano 296,33971 ton żywności 8841 osobom najbardziej potrzebującym.

Magazyn w  Grodzisku Mazowieckim objął pomocą 4815 osób i wydał 154,39718 ton żywności.

Magazyn w Nowym Dworze Mazowieckim objął pomocą 2006 osób i wydał 79,25924 ton żywności.

Magazyn w Pułtusku objął pomocą 2020 osób i wydał 62,68329 ton żywności.

Autor wpisu