Informujemy, iż jesteśmy już w posiadaniu druków legitymacji i odznak Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi. Wszystkich dawców, których wnioski o nadanie odznaki i legitymacji ZHDK wpłynęły do naszego biura zapraszamy do umawiania się na konkretny termin odbioru.
Krwiodawstwo: 22/50-65-196, email: warszawa15@pck.org.pl, wtorki i czwartki 8.00-16.00.

Autor wpisu